Bli raskere med tastatursnarveier

Vi har samlet de viktigste tastatursnarveiene til Photoshop, Lightroom, Elements, Mac OS og Windows, så arbeidet ditt med bilder blir enda mer effektivt.

15. mars 2016

Bildebehandlingen din blir langt mer effektiv, når du bruker tastatursnarveier i stedet for å flytte musen for å rote rundt i menyer. Her får du de viktigste snarveiene til Photoshop og Photoshop Elements, Lightroom og Windows. Snarveiene til bildebehandlingsprogrammene kan også brukes på Mac. Her må du bare bruke tasten cmd i stedet for Ctrl.

Photoshop/Photoshop Elements

Ctrl + L = åpner Levels Ctrl + U = åpner Hue/Saturation Ctrl + 1 = zoomer inn bildet til 100 prosent Ctrl + 0 = viser hele bildet på skjermen Ctrl + J = kopierer det aktuelle laget Ctrl + D = fjerner en markering D = velger svart som forgrunnsfarge og hvit som bakgrunnsfarge X = bytter om på forgrunnsfarge og bakgrunnsfarge Alt + høyreklikk + dra opp eller ned med musen = endrer penselens hardhet Alt + høyreklikk + dra til sidene med musen = endrer penselens størrelse

Lightroom

G = viser miniatyrer i modulen Library F = viser bildet i fullskjerm D = åpner modulen Develop R = aktiverer beskjæringsværktøyet M = aktiverer Graduated Filter i modulen Develop K = Aktiver Adjustment Brush i modulen Develop Z = se det valgte bildet i 100 prosent, trykk Z igjen for å zoome ut

Windows

Windows-tast + E = Åpner Stifinner Windows-tast + M = Minimerer alle vinduer Alt + Tab = skifter mellom åpne programmer Alt + F4 = lukker det aktuelle programmet

Mac OS X

cmd + M = minimerer det aktuelle vinduet cmd + W = lukker det aktuelle dokumentet cmd + Q = lukker det aktuelle programmet cmd + Tab = skifter mellom de åpne programmene

Kanskje du er interessert i...