Histogram

Slik bruker du histogrammet

Histogrammet er en kurve, som viser fordelingen av lys i bildet. Når du kan se den på skjermen før fotografering, er det til god hjelp for å få den beste eksponeringen.

28. april 2016

Du kan se histogrammet før fotograferingen, så allerede her kan man sjekke om eksponeringen er i orden. Hvis det er snakk om et speilreflekamera, kan man imidlertid bare se det, når kameraet er i live-view-tilstand. Med systemkameraer kan du også se det i den elektroniske søkeren. Som utgangspunkt viser histogrammet den samlede lysstyrken. Man kan også stille inn histogrammet til å vise de tre RGB-fargene, rød, grønn og blå. Det gør det mulig å sjekke, om det er eventuelle fargestikk. Som utgangspunkt er innstillingen Lysstyrke den mest nyttige. Bruk den spesielt for å sjekke, at det er bildedata helt ut til høyre kant. Ellers er bildet som oftest underbelyst. Omvendt kan bildet være overbelyst, hvis det mangler data på venstre side. I postkassen vår kan du få svar på flere tekniske spørsmål.

Kanskje du er interessert i...