Demp den harde kontrasten i Photoshop

Når sola skinner, er det stor forskjell i lysstyrken, så detaljene lett forsvinner i skyggene, mens høylysene nesten brenner ut i bildene dine. Her får du tre smarte metoder til å forbedre lyset i Photoshop Elements.

20. juli 2013

I Photoshop Elements kan du hente frem langt flere detaljer fra de mørkeste og lyseste delene av bildene. Vi har samlet tre metoder som demper den harde kontrasten.

Den enkle metoden: Sørg for å velge modulen Expert øverst i brukerflaten. Velg Enhance, Adjust Lighting og Shadows/Highlights.... Som standard er funksjonen innstilt til å løfte skyggene og dempe høylysene, men du kan etterjustere på glideknappene. Klikk på OK, og bildet er klart.

Den grundige metoden: Andre metoder kan ofte gi litt skjær i overgangene mellom lyse og mørke områder, men det unngår du med denne metoden. Åpne bildet, og sørg for at modulen Expert er valgt. Tast Ctrl + J for å opprette en kopi av bakgrunnslaget. Tast Ctrl + Shift + U, så laget blir i gråtoner, og tast deretter Ctrl + I for å snu det svart-hvite bildet til negativ. Sørg for at paletten Layers er åpen. Er den ikke det, klikker du på knappen Layers nederst til høyre. I rullemenyen i paletten velger du blandingstilstanden Overlay. Nå blir skyggene betraktelig lysere og høylysene mørkere. Justér nå på Opacity rett ved siden av rullemenyen for å dempe effekten litt. Velg Layer og Flatten Image.

Den rå metoden: Den innebygde raw-konverteren i Elements er genial til å justere lysforholdene med. Har du tatt bildet i raw-format, åpner du bare bildet i Elements, så kommer raw-konverteren frem, men du kan også åpne vanlige jpeg-bilder i raw-konverteren. Her skal du bare velge File og Open As.... Finn, og markér jpeg-bildet ditt, og velg Camera Raw ved Open As. Klkik så på Åpne. Nå kan du føre glideknappene Shadows og Blacks mot høyre og glideknappene Highlights og Whites mot venstre til bildet ser fint ut. Klikk så på Open Image.

Uansett hvilken metode du har valgt, lagrer du bildet ved å velge File og Save As.... I artikkelen under her kan du for øvrig se hvordan du takler den harde kontrasten i kraftig sol allerede under fotograferingen.

Kanskje du er interessert i...