Heftig fargelegging i Photoshop Elements

Har portrettet fått litt tamme nyanser, kan du sette langt mer fart på fargene ved hjelp av funksjonen Gradient Map i Photoshop Elements. Vi viser veien trinn for trinn.

11. desember 2013

Med funksjonen Gradient Map kan man lett legge nye og mer sprelske farger på motivet. Gradient Map lager et forløp mellom flere farger. Her kan man velge én farge som dekker de mørke tonene i bildet, og en annen som brukes på de lyse tonene. I vinduet Gradient Map kan man velge fargene ved hjelp av såkalte Color Stops, som sitter på en linje. På linjen representerer venstre side de mørke tonene i bildet, mens høyre side representerer de lyse.

Gjør man et Color Stop i høyre side gult, mens det i venstre side blir grønt, vil funksjonen altså sette inn et forløp hvor de tonene i orginalbildet som er mørke, blir grønne, mens de lyse blir gule. I dette kurset bruker vi funksjonen i et justeringslag, så vi kan endre blandingstilstanden og gjennomsiktigheten, slik at fargetoningen ikke blir så tydelig.

Kanskje du er interessert i...