Perfekt kontrast med ny metode

Man får lett ødelagt alle detaljer i skygger og høylys når bildet trenger en kraftig runde med kontrast. Løsningen krever vanligvis Photoshop, men vi har funnet et riktig så smart triks til Elements.

27. november 2012

Når man øker kontrasten veldig mye, vil skyggene kunne drukne i svart, mens høylys brenner ut til hvitt. Profesjonelle bruker derfor en spesiell funksjon kalt Blend If i Photoshop til å sørge for at kontrasten bare tilføres i mellomtonene, mens skygger og høylys fredes. Det betyr at man uten problemer kan gå kraftig til verks og gi de tamme motivene et tiltrengt løft uten å bekymre seg over bivirkninger.

Elements har dessverre ikke den kraftige Blend If-funksjonen, så vi har tenkt ut en alternativ løsning til Photoshops lillebror. Den går i all enkelthet ut på å opprette en maske som beskytter nettopp skyggene og høylysene.

Kanskje du er interessert i...