Smart nyhet i Lightroom 6

Med Filter Brush i Lightroom 6 kan man enkelt tilpasse justeringer, så f.eks. en himmel blir helt perfekt. Se hvordan du bruker funksjonen.

15. juli 2015

I de siste versjonene av Lightroom har man mulighet for å lage forløp som har en egen justering. Med Graduated Filter kan man f.eks. lage et forløp hvor en himmel er mørkere enn resten av bildet. Det virker bare ikke så fint hvis det er en bygning som rager opp i himmelen, og som dermed også blir mørk, men det retter en ny funksjon i Lightroom 6 opp på.

Med det nye verktøyet Filter Brush kan man nemlig utvide eller begrense det området justeringen slår igjennom i. Dermed kan man fjerne effekten fra bygningen uten at himmelen også blir lysere. Her viser vi hvordan du bruker det nye verktøyet.

Kanskje du er interessert i...