Enda bedre portrettbilder med Photoshop CC

Med nye funksjoner i Photoshop CC kan du nå bruke avanserte filtre og justere på innstillinger senere, selv om bildet er lagret. Det er en fordel når du forbedrer portrettbildene dine.

18. oktober 2013

Siden Photoshop CS3 har man kunnet bruke såkalte Smart-filtre, som gjør det mulig å lagre de justeringene man foretar med filtre, direkte i laget. Dermed kan man ved bare å dobbeltklikke på laget endre de justeringene man allerede har gjort. Med Photoshop CC kan man nå bruke funksjonen med selv meget avanserte filtre til blant annet sløring, og til å endre på formene i et bilde. Det er kjempefordel når man justerer portretter. Lagrer man bildet som en psd-fil, kan man nemlig alltid åpne bildet igjen og fjerne eller endre på de justeringene man har gjort tidligere.

I kurset her forbedrer vi et portrett med filtrene Gjør flytende, Gjør felt uskarpt og Gjør iris mindre skarp, og da vi oppretter filtrene som Smart-filtre, kan vi altså justere på dem hvis vi ikke er helt fornøyde med første forsøk. Vi benytter også det nye Camera Raw-filteret, som gir adgang til alle justeringene fra Photoshops avanserte raw-konverter selv om bildet ikke er i raw-format, og her kan vi også endre på justeringene senere.

Kanskje du er interessert i...