Fremtidens Photoshop

Om ti år redigerer du bilder ved å snakke til programmet og peker med øyne og fingre på det som skal forbedres. Så klarer fremtidens Elements resten, for det er intelligent nok til å gjenkjenne objekter og motiver, så det blir lekende lett å optimere blinkskuddene dine.

27. oktober 2012

Om ti år ser Photoshop Elements helt annerledes ut enn i dag, og bildebehandlingen er på mange måter blitt markant lettere. Adobe er allerede i dag så smått i gang med å gjøre oppgavene lettere og mer enkle å utføre – det ses tydelig med den nye versjon 11, hvor det er ryddet kraftig opp i brukerflaten, og hvor man kan utføre avanserte justeringer med få klikk under fanebladet Guided. Men det kommer mye mer, bare vent.

Adobe og en lang rekke andre produsenter av programvare og hardware jobber nemlig med teknologier som gjør det mulig å foreta helt nye typer redigering i bildene. Adobe er f.eks. i gang med å utvikle en teknologi så slørede bilder kan bli skarpe. Og når det gjelder betjeningen, er det et hav av teknologier som står på springbrettet.

I denne artikkelen her ser vi nærmere på teknologiene som det jobbes og forskes på, og som med stor sannsynlighet vil være å finne i fremtidens Elements.

Kanskje du er interessert i...