Perfekt raw i Photoshop

Med en smart funksjon i raw-konverteren i Photoshop CC kan du gi forskjellige deler av bildet hver sin type bildebehandling, så farger og lys justeres individuelt.

20. januar 2014

Raw-filer byr på langt bedre muligheter for å justere lys og farger enn jpeg, og det er spesielt en fordel i motiver som har et stort spenn mellom de lyseste og de mørkeste delene av bildet. I raw-konverteringen kan man nemlig justere de lyse og de mørke delene hver for seg, og tilpasse både lys og farger individuelt. Den avanserte raw-konverteren i Photoshop gjør det også svært enkelt å tilpasse de forskjellige områdene. Her kan man nemlig bruke funksjonen Radialfilter til å markere et bestemt område, og innenfor dette området kan man så justere lys og farger som man vil.

Kanskje du er interessert i...