Smart alternativ til Photoshop Elements

Den britiske programvareprodusenten Serif er klar med programmet PhotoPlus X6, som er sjette versjon av det fikse bildebehandlingsprogrammet. X6 har både nye funksjoner og en lang rekke forbedringer i forhold til forgjengeren, X5.

27. desember 2012

PhotoPlus X6 er det nyeste programmet til bilderedigering fra Serif. Det støtter nå datamaskiner med 64 bit, og det betyr raskere hastigheter ved behandling av store filer, inkludert raw-filer.

Blant de nye funksjonene finner man f.eks. Smart Selection Brush, som gjør det mulig å lage nøyaktige markeringer. Man kan også utnytte funksjonen Non-destructive Crop, som betyr at alle bildedata lagres, selv om man beskjærer. Når det gjelder forbedringer, er det særlig den forbedrede støyreduksjonen som er spennende. Her bruker programmet et nytt filter som analyserer bildene for støyfrekvenser og fjerner såkalte artifacts.

Serif PhotoPlus X6, som prismessig er et godt alternativt til Photoshop Elements, koster 679 kroner. Det kan kjøpes her.

Kanskje du er interessert i...