Fantastisk reportasje

Vil man fortelle en god historie med en serie flotte bilder, snakker man om en fotoreportasje. I denne artikkelen lærer du å skru sammen en god fortelling ved hjelp av bilder fra en helt konkret begivenhet.

10. mars 2014

Reportasje handler i bunn og grunn om å fortelle en historie fra virkeligheten på en levende og beskrivende måte. Som regel tar man utgangspunkt i en konkret historie.

På den måten kan man gjøre en større problemstilling lettere å forstå. Slik forholder journalister seg til reportasjen i klassisk forstand, og vi kjenner den både fra tv og aviser. Men reportasje handler også om bilder, og oppskriften er faktisk den samme.

I denne artikkelen har vi kastet oss over et klassisk billøp og viser deg hvordan du f.eks. kan jobbe med forskjeller i bildevalg og komposisjon.

Kanskje du er interessert i...