Perfekte eksponeringer med histogrammet

Ved å sjekke en grafisk gjengivelse av bildet på kameraskjermen kan du vurdere om det er korrekt eksponert. Her får du muligheten til å se nøyaktig hvor noe er galt. Det gjelder også kontrast og farger. Her viser vi hvordan du bruker histogrammet til å korrigere innstillingene.

Et av de viktigste verktøyene når man vil få et korrekt eksponert bilde, finner du i kameraets skjermvisning. Her kan du nemlig få frem en grafisk oversikt over bildet, som heter histogram. Det kan fortelle deg om bildet er over- eller undereksponert, eller om lyset er hardt eller flatt. De fleste er vant til å sjekke det faktiske bildet på skjermen, men mange erfarne fotografer bruker i større grad histogrammet til å avgjøre om bildet er i orden, og det er det en god grunn til. Det forteller helt nøyaktig hvordan de enkelte pikslene fordeler seg.

Kanskje du er interessert i...