Lær teknikken bak selvutløseren

Lær teknikken bak selvutløseren

Denne oversette funksjonen er uunnværlig for selvportretter, men den kan også sikre deg helt skarpe bilder, når lysforholdene er vanskelige. Her kan du se hvordan du bruker selvutløseren optimalt og får overraskende bilder.

18. april 2016

Alle, som har eid et gammelt, analogt speilreflekskamera kan sikkert huske den karakteristiske mekaniske armen på forsiden av det. Armen kunne presses 90 grader ned, og når man trykket på utløseren, begynte nedtellingen. Man kunne nå rekke å plassere seg i familieportrettet, mens alle holdt øye med, hvordan armen langsomt og med en virrende lyd beveget seg fram mot eksponeringsøyeblikket.

Slik bruker du selvutløseren

Selvutløseren, som funksjonen heter, finnes fortsatt, men fungerer i dag som en kamerainnstilling, som man slår på, og en liten lampe, som blinker advarende. Man kan også bestemme, hvor lang utløserforsinkelsen skal være og mye mer.

Canon: For å aktivere kameraets selvutløser, trykker du på knappen DRIVE. Vri så på det store innstillingshjulet bakpå kameraet, til du ser klokkesymbolet.

Nikon: Trykk ned den lille knappen ved programhjulet ytterst til venstre, og vri det nederste hjulet fram til klokke-ikonet. Du kan fininnstille funksjonen i menyen.

Olympus: Trykk på OK for å få adgang til selvutløseren. Velg mellom to sekunder, 12 sekunder eller brukerinnstilt selvutløser, som fungerer som en timer.

Sony: Trykk på MENU. I kameramenyen finner du klokke-ikonet og velger det. Deretter kan du velge om du vil ha en forsinkelse på to eller ti sekunder.

Pentax: Tryk på pil-opp bak på kameraet. Velg klokkesymbolet. Tryk pil-ned. Velg, hvor lang utløserforsinkelsen skal være. Du kan også velge intervallopptak.

Her kan du lese, hvordan du får det beste ut av en funksjon, som umiddelbart virker enkel, men er en fantastisk hjelp, når man skal ha skarpe bilder, f.eks. i det svake kveldslyset, hvor det må brukes lange lukkertider.

Kanskje du er interessert i...