Perfekt lys med spotmåling

En lys eller mørk bakgrunn kan lett lure kameraets standardlysmåling, men ved å velge spotmåling kan du sikre deg perfekte eksponeringer. Her lærer du å bruke teknikken.

5. august 2015

Som standard bruker de fleste kameraer evaluerende lysmåling, som også kalles matrix. Den fungerer fint i de fleste situasjoner, men når bakgrunnen er veldig lys eller mørk, blir kameraet lett lurt, slik at f.eks. personer i forgrunnen blir for lyse eller mørke. Det kan du forhindre ved at du i stedet velger spotmåling, som bare måler lyset i en liten del av motivet.

Her kan du se når du skal bruke lysmålingsmetoden, og hvordan du gjør det, så du får enda bedre lys i bildene enn tidligere.

Kanskje du er interessert i...