Sony touchless shutter

Smart utløserknapp via øyesensor

Sony har utviklet appen Touchless shutter , som via sensoren ved søkeren tar bildet. Appen hentes direkte ned til kameraet.

29. april 2015

Bare ved å holde hånden over søkeren der hvor man setter øyet til, kan utvalgte kameraer fra Sony nå ta et bilde. På denne måten unngår man helt å røre kameraet og få bevegelser ved lange lukkertider. Teknikken gjør bruk av øyesensoren og virker også ved bulb. Her settes opptaket i gang når kameraet registrerer hånden din foran søkeren, og stopper neste gang du vifter med hånden foran søkeren.

Man henter den nye smarte appen via PlayMemories direkte til kameraet her: https://www.playmemoriescameraapps.com/portal/usbdetail.php?eid=IS9104-NPIA09014_00-C10005

Kanskje du er interessert i...