Bland to motiver sammen

Da man fotograferte på film, var det populært å ta to bilder oppå hverandre uten å føre frem filmen. Det ga en spesiell effekt med en miks av to motiver. Den jobben gjøres i Photoshop CC nå om dagen.

3. juni 2014

Da man i sin tid fotograferte analogt, kunne man oppnå morsomme effekter ved å dobbelteksponere. Det foregikk ved at man tok et bilde og unnlot å trekke frem filmen. Da kunne man fotografere et nytt motiv oppå det forrige, så begge var synlige i det ferdige bildet. Noen digitalkameraer har samme muligheter i dag, men det er mye enklere å gjøre effekten i Photoshop, hvor man fritt kan velge motiver fra alle bildene man har i arkivet sitt. Her har man også optimale muligheter til å velge hvilke områder i de to bildene som skal dominere. Det kan man ved å endre blandingstilstand og male med en pensel i de områdene som skal dempes. F.eks. kan man lage flotte portretter, hvor ansiktet fylles ut med blomster. Her er det en fordel hvis portrettet er tatt på en ensartet bakgrunn som lett kan frilegges.

Kanskje du er interessert i...