Slik lager du time stack i Photoshop

Med den spesielle teknikken time stack stabler man en lang rekke bilder sammen i ett bilde i Photoshop. Det gir en flott effekt hvor bevegelser blir tydelige, og her kan du se hvordan du gjør bildebehandlingen.

28. oktober 2015

Med en egen foto- og bildebehandlingsteknikk i Photoshop kan du samle en lang rekke bilder av det samme motivet til ett bilde, hvor bevegelser i f.eks. skyer blir tydelige. Teknikken kalles time stack og minner om timelapse når man fotograferer. Man tar nemlig en sekvens av bilder på stativ med f.eks. to sekunders intervall mellom hvert. Effekten er spesielt god til å vise skyers bevegelse på himmelen.

I Photoshop samler man så alle bildene til ett enkelt, hvor forskjeller i bevegelser mellom de enkelte bildene ses. Det krever en egen teknikk å samle bildene, og i etterkant kan det bli nødvendig å justere lys og kontrast. Her kan du se hvordan du får et optimalt resultat i Photoshop.

Kanskje du er interessert i...