Velg det riktige gråfilteret

Med et gråfilter kan man knipse med lange lukkertider i dagslys, så skyene tegner flotte striper på himmelen, eller vann i bevegelse får en silkemyk overflate.

11. februar 2016

I dagslys kan man ikke umiddelbart bruke de helt lange lukkertidene på flere sekunder, men setter man på et gråfilter, også kalt ND-filter, på frontlinsen, kommer det mindre lys inn i kameraet, og så kan man plutselig lage nye, flotte effekter i eksponeringen, hvor skyene på himmelen blir flott dratt ut, eller vannet, som renner i bekken, blir sløret og får en myk overflate.

Filtrene finnes i forskjellige styrker, som lukker mer eller mindre av lyset ute. Og det brukes litt forskjellige betegnelser for styrken. Noen produsenter angir styrken i hvor mye lyset senkes, f.eks. 4x, mens andre angir filterets tetthet, hvor den samme styrken heter 0.6 ND.

Her kan du se hvor mye noen av de typiske styrkene reduserer lyset, og hva det betyr for lukkertiden, hvis lukkertiden er 1/125 uten filter.

  • Uten filter 1/125 sekund

  • 4x/0.6 ND 1/30 sekund

  • 8x/0.9 ND 1/15 sekund

  • 400x/2.7 ND 4 sekunder

  • 1000x/3.0 ND 8 sekunder

I senere tid er det også kommet variable filtre, hvor man dreier på en ring for å endre styrken, som f.eks. kan variere mellem 2x og 1000x. Prisene begynner på omkring 500 kroner og går opp til cirka 4000 kroner, hvis man vil ha den beste kvaliteten.

Har du bilder, som ikke er tatt med gråfilter, kan du lage en tilsvarende effekt i Photoshop.

Kanskje du er interessert i...