Fotoordbok

En fotoordbok kan være god å ha i bakhånd hvis fotovokabularet ikke strekker til. Denne fotoordboken tar for seg noen av de grunnleggende fotoordene- og begrepene, og gir forhåpentligvis en bredere forståelse for hva uttrykk som kromatisk aberrasjon og nedblending dreier seg om.

6. juli 2017

A

Asfæriske linser Asfæriske linser er en type linser med en spesiell form. Når lys passerer gjennom en asfærisk linse, ligger ikke brennpunktet samme sted som stråler som passer gjennom sentrum, og det betyr ofte uskarpe bilder med lav kontrast. Det problemet løser de asfæriske linsene, noe som gir bilder der hele motivet er klart og skarpt.

B

Blender Blender er en jusérbar åpning i objektivet, og det avgjør lysinntaket til kamerasensoren. Ved hjelp av en rekke lameller er det mulig å justere hvor stor åpningen skal være. Blenderverdien angis som f.eks. x. Jo høyere blendertallet er, jo mindre er lysinntaket. I tall heter blenderrekken F1 - F1.4 - F2 - F2.8 - F4 - F5.6 - F8 - F11 - F16 - F22 - F32 og F45, og hver gang du går en blenderverdi ned, halverer du lysinntaket. Går du for eksempel fra F11 til F16, har du gått en blenderverdi ned. En stor blenderverdi på f.eks. F2 gir en liten dybeskarphet, så man f.eks. kan lage en uskarp bakgrunn bak en person, mens en liten blenderåpning på f.eks. F16 gir stor dybdeskarphet, men slipper igjennom mindre lys.

Brennvidde Objektivets brennvidde er kort sagt avstanden mellom brennpunktet og kameraets sensor målt i millimeter, og det har blant annet betydning for hvor stort utsnitt av motivet ditt du kan få med på et bilde. Jo høyere brennvidde, jo nærmere kommer du motivet ditt, og jo mindre utsnitt får bildene.

Bulb Bulb er en kamerafunksjon som gjør det mulig å bestemme hvor lenge kameraet skal eksponere. Betegnelsen stammer fra de analoge dagene, når navnet bulb var en betegnelse for trådutløsere med pumpe. Med bulb-funksjonens lange lukkertid kan du f.eks. fange stjerneskudd, ta flere lynnedslag i ett bilde, eller skape effekten av lysende striper fra biler på en motorvei. På bulb står lukkeren åpen så lenge man holder utløserknappen nede.

C

Cmos CMOS er den forkortede utgaven av Complementary metal-oxide-semiconductor, og det vanskelige navnet betyr en teknologi som brukes i bildesensorer, såkalte cmos-sensorer. Fordelene ved denne typen sensorer er at de er mindre strømkrevende, og raskere til å konvertere et bilde til digital data enn de såkalte ccd-sensorene som tidligere har vært standarden i de aller fleste digitalkameraer.

D

Dioptri Dioptri er en enhet for linsers styrke, og på mange kameraer med søker kan man justere dioptrien på et lite hjul. slik at de som har briller kan se skarpt i søkeren uten å ha briller på seg.

DNG DNG står for betegnelsen Digital Negative, og er Adobes forsøk på å lage en felles standard for det digitale RAW-formatet. Filtypen ble lansert i 2004 for å få slutt på de mange produsentspesifikke RAW-typene, men de fleste produsenter bruker fortsatt sine egne raw-formater.

F

Frontlinse Frontlinse er betegnelsen for det forreste linseelementet, og det vil være utsatt i forhold til riper, slag og andre problemer. Mange velger å beskytte linseelementet med et beskyttelsesfilter som kan skiftes ut hvis det får riper.

H

Hyperfokalavstand Hyperfokalavstand er den optimale fokusavstanden å bruke hvis man vil ha optimal dybdeskarphet i bildet. Avstanden varierer alt etter brennvidde og blender. Hyperfokalavstanden angir det stedet som er nærmest kameraet, men hvor man fortsatt har uendelig dybdeskarphet. Ofte vil man bare fokusere på uendelig når man fotograferer landskaper, men fokuserer man i stedet på hyperfokalavstanden, får man bedre skarphet tett innpå kameraet, mens det fortsatt er skarpt på uendelig.

I

ISO ISO-verdien angir lysfølsomhet. I svakt lys må man ofte skru opp på ISO for å få veleksponerte bilder. Slik forsterker kameraet lyssignalet, og det forsterker også støyen, som blir tydeligere.

J

Jpeg Jpeg, Joint Photographic Experts Group, er en av de mest brukte digitale bildefiltypene. Jpeg-bilder utmerker seg ved å inneholde millioner av farger uten å ta særlig mye lagringsplass på en harddisk eller et minnekort. Bildefilene er nelig komprimert ganske mye. Det påvirker bildekvaliteten en tanke.

K

Kromatisk aberrasjon Et fenomen som sees i bilder som fargede kanter i kontrastrike overganger i bildene. Det ses ofte i bildehjørnene, og de fargede overgangene er som regel grønne og lilla. Dette oppstår i objektivet fordi de enkelte fargene som bildet består av, ikke treffer akkurat samme sted på bildebrikken. Fenomenet kan rettes i bildebehandlingsprogrammer.

L

Lukkertid Lukkertid angir den tiden du utsetter kameraets sensor for lys når du tar et bilde, og den kan ofte innstilles fra alt fra 30 sekunder ned til 1/8000 sekund. Med en rask lukkertid kan man fryse raske bevegelser, mens man med en lang lukkertid kan skape flotte effekter med f.eks. lysspor gjennom bildene eller sløring i bevegelige deler, men det skal mye lys til. Lukkertiden følger tidsskala, hvor hvert trinn medfører en fordobling eller halvering av lukkertiden: 1/1 sekund, 1/2 sekund, 1/4 sekund, 1/8 sekund og så videre.

Lysstyrke Et objektivs lysstyrke angir hvor mye lys som slippes igjennom objektivet, og tilsvarer den maksimale blenderverien man kan bruke. Et objektiv med lysstyrke F1.4 slipper inn langt mer lys enn et på F4.0.

M

Mattskive Mattskiven er en gjennomsiktig, mattert bit med glass som sitter i søkersystemet, og som kan skiftes ut med forskjellige typer i noen kameraer. Mattskiven har ingen innflytelse på det bildet som havner på minnekortet eller filmen, men hjelper deg med å fange det motivet du gjerne vil ha. Det kan f.eks. være forskjellige hjelpelinjer eller hjelp til å fokusere manuelt.

Mellomringer Mellomringer er. som navnet antyder, ringer som du monterer mellom de to delene, nemlig kamera og et objektiv. Med mellomringer får du muligheten til å fotografere nærmere enn objektivet vanligvis tillater, så det kan brukes i forbindelse med makrofotografering, hvor man altså kommer nærmere. Ringen inneholder ingen linser, men øker bare avstanden mellom kamera og objektiv. Enkelte modeller kan være utstyrt med funksjoner som hjelper til med å fokusere. Det er et visst lystap når man bruker mellomring.

N

Nedblending Ved nedblending reduseres blenderåpningen fra f.eks. F4.0 til F11. Det slipper inn mindre lys igjennom objektivet, men øker dybdeskarpheten.

P

Polarisasjonsfilter Kalles også et pol-filter, og er et optisk filter som kan fjerne reflektert lys. Man kan som regel justere hvor hardt de tar tak, og resultatet er at gjenskinn fra f.eks. blader og vannoverflater forsvinner. Det får også en himmel til å fremstå langt mer dyp blå.

R

RAW-format RAW er en fellesbetegnelse for digitale råfiler, og de kan sidestilles med negativer. Filene inneholder de rå opplysningene fra bildesensoren, men de er ennå ikke behandlet. Blant annet er bildet lagret uten justeringer av hvitbalansen, og med full fargedybde, noe som gir flere muligheter for å redigere bildet i ettertid. Det betyr også at filene tar en del plass på minnekortet eller en harddisk i forhold til f.eks. en jpeg-fil. RAW-formatet dekker en rekke filnavn, for hver produsent bruker sine egne versjoner av formatet. Adobe har allikevel prøvd å lage en felles standard med filtypen DNG, men det har fortsatt ikke utkonkurrert de produsentspesifikke.

Kanskje du er interessert i...