Med riktig autofokusvalg øker du sjansen for å ta skarpe fuglebilder.
I dette fuglebildet sitter skarpheten perfekt på fuglens øye.© Digital FOTO.

Slik øker du sjansen for et skarpt fuglebilde

Valg av autofokusmodus er avgjørende for optimal skarphet når du tar fuglebilder. Her guider vi deg til de beste innstillingene.

21. august 2023 av Rasmus Elm Rasmussen

Det er skikkelig kjipt å komme hjem og innse at fuglebildet av en sjelden art som du trodde var perfekt, ikke har den skarpheten det burde ha.

Når det gjelder fuglefotografering, er det vanligvis hodet og helst øyet som skal være i fokus. Noen kameraer er så avanserte at de kan gjenkjenne øyet på en fugl.

Andre registrerer fuglens hode eller i det minste kroppen.

Hvis det bare er én fugl i bildet, og den står relativt fritt i landskapet, er det enkelt. Autofokuset fokuserer uten ekstra hjelp, og du får et flott fuglebilde. 

Avgrenset fokuspunkt for rolig fuglebilde

Det blir mer komplisert hvis det er flere fugler i bildet. Hvis de står stille eller vralter rundt, kan du velge et definert fokuspunkt og plassere det på fuglen du vil ha i fokus. Da vil autofokuset ignorere alt annet og bare fokusere på den fuglen.

Hvis kameraet ditt har fugleperspektiv, vil denne funksjonen også bare være aktiv innenfor punktet.

Gjør punktet så lite som mulig for å øke treffsikkerheten. Hvis det er for mye bakgrunn i bildet, risikerer du at autofokus blir forvirret og fokuserer på bakgrunnen. Fuglebildet ditt blir en uskarp affære. 

Et begrenset fokuspunkt er det beste valget til rolige fuglebilder med flere fugler i bildet. Da kan du plassere punktet på akkurat den fuglen du vil ha skarp.

Her sitter skarpheten som et skudd. Til dette fuglebildet er brukt et begrenset fokuspunkt.

© Digital FOTO.

Bredt fokus til fuglebilde med luft under vingene

Når du fotograferer fugler i flukt, kan det være vanskelig å plassere den ønskede fuglen i et lite fokuspunkt. Da er det tryggest å velge bredt autofokus, som er aktivt i det meste av bildet og prioriterer bevegelige elementer;

Til fuglebilder med flere fugler som sitter rolig på bakken, er et avgrenset fokuspunkt best. Til fugler i flukt er bredt autofokus å foretrekke.
Velg et avgrenset fokuspunkt når du tar rolige fuglebilder med flere fugler. Velg Bredt autofokus når du fanger fugler i flukt.© Digital FOTO.

Hvis du vil fokusere på en bestemt fugl i en flokk med flere fugler, risikerer du at bredt autofokus fokuserer på feil fugl.

I så fall kan du prøve et mindre fokuspunkt og velge Dynamisk AF, som utvider området autofokus fungerer i hvis fuglen beveger seg bort fra fokuspunktet.

Skarpheten sitter perfekt på øyet til den ene gåsa. Bilder av flyvende fugler blir best med bredt autofokus.
Bredt autofokus fungerer bra til fuglebilder med flyvende fugler. Den sikrer at skarpheten sitter perfekt på øyet til den ene gåsa i bildet. © Digital FOTO.

Kanskje du er interessert i...