Google har utviklet et nytt verktøy som kan gjenskape detaljer i pikselerte bilder.

Ny Google-teknologi fikser uskarpe bilder

© Google Brains

Google-verktøy fikser uskarpe bilder

Google har utviklet en ny teknologi som kan forstørre og gjenskape detaljer i pikselerte bilder.

16. februar 2017

”Zoom inn og forstørr!”, er en replikk du sikkert kjenner fra kriminalfilmer hvor politiet prøver å oppklare saker på bakgrunn av et bilde.

Nå er ikke lenger denne teknologien forbeholdt Hollywoodfilmer.

I Googles avdeling for kunstig intelligens, Google Brain, har tre forskere utviklet noe de kaller pixel recursive super resolution model. I korte trekk er det snakk om en teknologi som kan gjenskape detaljer i uskarpe bilder.  

© Google Brain

Kanskje du er interessert i...