Slik virker ISO

I annet avsnitt av vår nye kameraskole lærer du å bruke kameraets avanserte ISO-innstillinger korrekt. Det handler både om støyreduksjon ved høy ISO og om hva du kan bruke funksjonen Auto-ISO til.

15. april 2014

ISO angir kameraets lysfølsomhet, og ved å endre på verdien påvirker det valg av blender og lukkertid. Det er smart under dårlige lysforhold. Når man går opp i ISO-verdi, forsterkes signalet fra sensoren. Høye ISO-verdier går likevel ut over kvaliteten, da det ikke bare er lyset, men også støy fra kretsløpene som forsterkes. Støy er en form for elektronisk interferens som vises som vilkårlig plasserte lyse piksler. I solskinn er det omvendt, der det kommer massevis av lys til sensoren i form av fotoner. Lyset kan her lett overdøve den bakgrunnsstøyen som finnes i kretsløpene. Les mer om hvordan du bruker kameraets avanserte ISO-innstillinger.

Kanskje du er interessert i...