Orden på dato og tid

Hvis du ikke har fått stilt inn dato og klokkeslett korrekt på ferien, finnes det en smart metode til å få det rettet i flere bilder på én gang.

8. oktober 2014

Bruker du Lightroom, kan du i Library markere bildene som har feil tid, og velge Metadata og Edit Capture Time... fra menyen. Markér feltet Shift by set number of hours (time zone adjust), og velg hvor mange timer tiden skal endres. I dette tilfellet skal du velge -10. I Elements kan du i Organizer markere bilder og velge Edit og Adjust Date and Time of Selected Items.... Følg samme fremgangsmåte som i Lightroom. Opplysningene om den endrede tiden lagres i Lightroms database eller i xmp-filer ved siden av den opprinnelige filen. I Postkassen finner du også svar på andre spennende spørsmål.

Kanskje du er interessert i...