Cityscape

Lange lukkertider kan resultere i bildestøy. 

© Shutterstock

Smart funksjon kan gi deg flotte kveldsbilder

Tar du kveldsbilder med lang lukkertid, kan du oppleve forstyrrende bildestøy selv om ISO-verdien er lav. En spesiell funksjon kan redusere problemet.

Selv om mange av dagens kameraer håndterer støy på høye ISO-verdier ganske bra, har de fortsatt noen utfordringer også på lave ISO-verdier når du fotograferer med lange lukkertider. De lange lukkertidene gjør nemlig at bildebrikken blir varm, noe som bidrar til å utvikle støy – og det er også her såkalte døde piksler blir synlige.

Den enkleste løsningen er å aktivere en egen støyreduksjon i kameraet som brukes på eksponeringer som er lengre enn ett sekund. Funksjonen må ikke forveksles med den som kan fjerne støy på høy ISO-verdi.

Den smarte funksjonen som reduserer støy ved lange lukkertider, er spesielt smart til jpeg-bilder. Tar du raw-bilder kan funksjonen også hjelpe deg her, men ofte får du et bedre resultat i bildebehandlingen.

>Les også: Slik bruker du ISO-innstillingene

Nordlys

Når kameraet fotograferer på lange lukkertider, varmes bildebrikken opp. Det avslører døde piksler og øker støyen.

© Shutterstock

Krever dobbelt så lang tid

Med funksjonen støyreduksjon ved lang eksponering tar kameraet to bilder etter hverandre – et av motivet og deretter et sort bilde.

Kameraet analyserer det sorte bildet for å finne støyen, som deretter blir fjernet. Begge eksponeringene tar like lang tid. Tar du et bilde på 30 sekunder, må du altså vente i ytterligere 30 sekunder på at kameraet tar det neste og gjør klart det ferdige bildet.

Den høye tidsbruken kan være en ulempe hvis du har et kort tidsrom å fotografere i. Eksempler på dette er når et himmellegeme er et nøyaktig sted eller skyformasjoner kommer i veien.

Slik slår du på funksjonen

Gå inn i kameramenyen ved å trykke på knappen MENU. I kamerainnstillingene finner du punktet for støyreduksjon. Aktiver støyreduksjonen som håndterer lange lukkertider. På Nikon heter det f.eks. STØYRED. VED LANG EKSPONERING. Bekreft valget.

Nå kan du fotografere. Slå av funksjonen igjen når du er ferdig med å ta bilder. Kontroller om resultatet fra kameraet er tilfredsstillende. Blir det ikke bra, så gjør du i stedet jobben i bildebehandlingen.

>Les også: Ta flottere bilder av månen


Det krevende og det enkle alternativet

Du kan velge å ta det sorte bildet selv og så gjøre jobben i Photoshop, noe som er tidkrevende ved at du må bruke spesielle overgangsmodi.

Et godt alternativ er å bruke et program som Topaz DeNoise AI i stedet. Det koster 810 kroner og er veldig effektivt.

Les også: Så bra klarer Topaz DeNoise AI seg

Kanskje du er interessert i...