Stor guide: Ta bedre bilder med raw

Vil du ha den beste bildekvaliteten, bør du ta opp i raw-format, som gir deg langt bedre muligheter til å forbedre bildene i bildebehandlingen enn jpeg. Her kan du se hvordan du får de beste bildene og hvordan du redigerer dem.

25. januar 2023 av Kristoffer Engbo

Det spesielle raw-formatet gir så mange fordeler fremfor alle andre bildefiler at du én gang for alle bør stille inn kameraet til å bruke det. Først og fremst får du bedre bildekvalitet når du har kontroll på fotografering og bildebehandling, noe vi hjelper deg med her.

Hva er raw?

Når kameraet tar et bilde, registrerer bildebrikken hvor mye lys som treffer hver piksel. Lagrer du i jpeg blir informasjonen sendt videre til kameraets bildeprosessor, som justerer lys, farger, kontrast, skarphet og mye annet før bildet lagres som en komprimert fil.

Bildet blir med andre ord klargjort direkte i kameraet. Raw-formatet inneholder derimot den uferdige – eller rå – informasjonen fra bildebrikken, og dette gir deg en rekke fordeler.

Fargegjengivelsen har du full kontroll på når du deretter klargjør bildene i en raw-konverter på datamaskinen. Uansett hvilken hvitbalanse du stilte kameraet til, kan du velge en annen hvitbalanse på datamaskinen uten at bildekvaliteten blir dårligere.

I bildet nedenfor kan du se den opprinnelige jpeg-filen direkte fra kameraet til venstre, mens utgaven til høyre er raw-filen som vi har konvertert i Photoshop. Du kan dra i streken for å flytte utsnittet. Legg merke til hvordan vi har fått frem mange flere detaljer i himmelen, trærne og bygningene ved hjelp av raw-filen.

Lysforholdene er også langt mer fleksible, og du kan få frem detaljer i for eksempel mørke områder med et mye bedre resultat enn i et jpeg-bilde. Det skyldes blant annet at raw-filen er i 12 eller 14 bits, mens jpeg er i åtte bits. Det betyr at hver piksel i et jpeg-bilde har 256 lysnivåer, mens den i en raw-fil på 12 bits defineres i 4 096 nivåer, og med 14 bits er det hele 16 384 nivåer i hver piksel.

Få mer ut av de gamle raw-filene

Programmene til å raw-konvertere med blir stadig kraftigere, og det betyr at du i dag ofte vil kunne få bedre kvalitet ut av en gammel raw-fil enn du kunne da du tok bildet i sin tid.

Adobe har for eksempel flere ganger byttet den underliggende prosesseringen i raw-konverteren i Elements, Photoshop og Lightroom, slik at du nå kan få frem flere detaljer i høylys og skygger enn i de første versjonene ved å lage en ny konvertering på en eldre fil. På samme måte er støyreduksjonen blitt forbedret, og nå kan du også automatisk rette objektivfeil.

Hver kameramodell har laget sine egne raw-filer. Derfor kan det hende at bildebehandlingsprogrammet ikke kan åpne raw-filene fra det nye kameraet ditt. Programvareprodusentene er imidlertid ganske raske til å oppdatere de nyeste versjonene av programmene sine, slik at du for eksempel bare trenger å vente i noen uker før programmene kan åpne filene.

Raw-filene har også ulike filendelser avhengig av kameramerke. For eksempel heter Canons CR3, Nikons heter NEF og Sonys heter ARW.

Her kan du se hvordan du får optimalt ut av kameraet i fotograferingen og dermed det beste utgangspunktet til å jobbe med filene ved datamaskinen. Vi går også gjennom mulighetene til raw-konvertering på datamaskinen.

Slik filmer du best i råformat

I denne videoen kan du se hvordan du stiller inn kameraet til å ta opp i raw-format.

Slik stiller du inn eksponeringen

Eksponeringen er ikke så viktig som med jpeg ettersom du kan fikse den med et godt resultat i konverteringen, men jo bedre du har truffet med fotograferingen, desto bedre kvalitet får det ferdige bildet ditt.

En raw-fil er bygd opp med de fleste dataene i de lyse områdene, og det er få data i de mørkeste. For å få flere detaljer å jobbe med kan du derfor eksponere mot det lyse området uten at bildet brenner ut. Hvis du skal forsterke skyggene i kontrastrike motiver, får du flere detaljer og mindre støy med metoden. Bruk histogrammet i kameraet som hjelp.

Histogrammet, som er søylediagrammet øverst til høyre, skal helst så langt som mulig til høyre uten å treffe siden. Bruk eksponeringskompensasjonen til å justere.

Slik stiller du inn hvitbalansen

Du kan selv stille inn hvitbalansen i raw-konverteringen på datamaskinen, og i prinsippet er innstillingen like mye som i fotograferingen, så du kan trygt sette den til Auto.

Når du skal se gjennom bilder på skjermen, kan det imidlertid være en fordel at fargegjengivelsen er korrekt. Det gjør det enklere å vurdere om bildet er bra. Den automatiske hvitbalansen treffer som regel godt, men i vanskelige lys kan det være en fordel å stille inn hvitbalansen manuelt for å se de riktige fargene. Hvitbalansen påvirker vanligvis også histogrammets visning, så med en korrekt justering blir histogrammets visning mer nøyaktig.

Slik stiller du inn bildestilen

Forhåndsinnstillinger av for eksempel kontrast og farger, kalt Picture Style, Creative Style, Film Simulation eller Picture Control, påvirker ikke raw-filen ettersom du selv kan justere alle parametrene i bildebehandlingen i etterkant.

Bruker du histogrammet til å finne riktig eksponering, så husk imidlertid at den valgte bildestilen slår gjennom på histogrammet og ikke gjenspeiler de dataene du har å jobbe med i konverteringen.

For å få et mest mulig korrekt histogram bør du velge en bildestil som Neutral og redusere fargemetning og kontrast. Du vil se at du kan gjøre eksponeringen enda lysere uten at bildet brenner ut med denne innstillingen i stedet for Standard.

Slik justerer du raw-bildene på datamaskinen

Nedenfor kan du se hvordan du gjør de viktigste og grunnleggende justeringene i Lightroom. Funksjonene deles med Photoshop, og mange av dem finner du også i Photoshop Elements.

I Lightroom velger du et bilde og velger modulen Develop øverst for å redigere det. I Photoshop og Elements åpner du bare raw-filen, så dukker raw-konverteren automatisk opp.

Du kan velge forskjellige verktøy til blant annet beskjæring og kloning hvis du for eksempel skal fjerne flekker i bildet. I Lightroom og Photoshop har du dessuten tilgang til de smarte markeringene i Masking, der programmene lynraskt kan lage en markering av for eksempel himmelen eller en person, slik at du bare justerer det markerte området. I videoen her viser vi hvordan du bruker funksjonene i Masking.

Under Basic justerer du alle de grunnleggende tingene. I nedtrekksmenyen Profile kan du velge mellom forskjellige profiler som brukes som utgangspunkt for justeringene og tilsvarer bildestilene i kameraet. Landscape gjør for eksempel grønne og blå toner kraftigere. Som regel er Adobe Color et godt utgangspunkt.

WB

Hvitbalansen kan stilles inn manuelt ved å velge en forhåndsinnstilt fargetemperatur, for eksempel dagslys, fra nedtrekksmenyen WB. Du kan også justere balansen mellom gul og blå med Temp, mens du med Tint justerer balansen mellom magenta og grønn.

Auto

Ofte fungerer Auto-funksjonen ganske bra. Her kommer programmet med sitt beste forslag til grunnleggende innstillinger. Du kan også bruke dem som utgangspunkt for ytterligere justeringer, og ble ikke resultatet med Auto godt nok, kan du angre med Ctrl + Z.

Exposure

Lysstyrken justeres med Exposure. En verdi på +1 tilsvarer nøyaktig ett blendertrinn, og du kan enkelt øke eller dempe eksponeringen ett til to trinn uten at dette svekker bildekvaliteten. Funksjonen er skånsom mot de ekstreme høylysene.

Contrast

Kontrasten stilles inn med Contrast. Funksjonen øker kontrasten i mellomtonene uten å påvirke de ekstreme ytterområdene av skygger og høylys. Siden du jobber med raw, kan du enkelt øke den til +15 uten å miste detaljer.

Highlights

Høylysene justeres med Highlights. Hvis du skal redde utbrente detaljer i for eksempel motlys, bør du velge en negativ verdi på for eksempel -60. Du kan også forsterke den hvis de lyse tonene skal gjøres lysere uten å påvirke mellomtoner og skygger.

Shadows

Skyggene styres med Shadows, der funksjonen brukes til å hente frem detaljer i de mørke områdene. Du kan ofte øke helt opp til +100 uten å få utvaskede farger, men du kan også gjøre skyggene mørkere uten at de blir sorte med en negativ verdi.

Whites/Blacks

De lyseste og mørkeste områdene håndteres med Whites og Blacks. Med dem kan du bestemme hva som skal være henholdsvis helt hvitt og sort i motivet. Noe det er viktig å gjøre i motiver som mangler kontrast. Bare de lyse og mørke tonene påvirkes.

Texture/Clarity/Dehaze

Strukturer og klarhet kan fremheves eller dempes med Texture og Clarity. Texture kan for eksempel fremheve strukturer i hud og bark. Clarity øker kontrasten i mellomtonene på en måte som også fremhever strukturer. Med Dehaze kan du fjerne dis i bildene.

Vibrance/Saturation

Fargemetningen styres av henholdsvis Vibrance og Saturation. Sistnevnte metter alle nyanser likt, mens førstnevnte gjør det smartere slik at de blekeste områdene blir optimalt forbedret. Hudtonene beskyttes også, du stiller bare inn Vibrance til +35, men hold Saturation på +5.

Sharpening

Skarpheten stilles inn under Sharpening i Detail. Amount styrer den generelle skarpheten, og 40 er et godt utgangspunkt. Med Radius stiller du inn hvor bredt et pikselområde skal gjøres skarpere. På lave verdier demper Detail haloene – de lysende konturene – mot den ekstra skarpheten. På verdier over 25 øker detaljnivået, men korn vises også veldig tydelig, så velg bare verdier over 35 hvis bildet er helt uten lysstøy ved blant annet lave ISO-verdier. Masking lager en maske slik at de ensartede flatene, for eksempel himmelen, ikke får tilført skarphet og dermed korn. En verdi på rundt 30 fungerer bra.

Noise Reduction

Støyreduksjonen stilles inn under Noise Reduction i Detail. Korn demper du ved å stille inn Luminance, og 25 er et godt utgangspunkt ved høyere ISO-verdier. Ved Detail under Luminance bestemmer du grensen for hva som skal oppfattes som støy – og dermed fjernes – og hva som skal bevares. En verdi på 50 er fint til de aller fleste motiver. Contrast under Luminance brukes til å bevare mer av strukturen. Hvis bildet virker for utglattet, setter du det opp til 50.

Fargestøy, som er små fargede flekker, fjernes med Color, og den er så effektiv at du sjelden behøver å flytte den over 50. Men 25 som standard fungerer bra til de fleste bilder. Hvis fargene blir for utglattet i overganger, kan du redde dem med Detail, men problemet oppstår som regel bare ved svært høye ISO-verdier.

Lens Corrections

Optiske feil fjernes helt automatisk i Lens Corrections. Bare merk av for Enable Profile Corrections, så fjernes vignettering og fortegning fra objektivene. Merk av for Remove Chromatic Aberration for å slippe kromatisk aberrasjon som gir fargede ringer i kontrastrike overganger.

Slik lagrer du forbedrede bilder

Raw-konverterne endrer ikke den opprinnelige raw-filen. Derfor må du lagre bildet i et annet format for å se det i andre programmer eller for eksempel legge det ut på et nettsted. I Lightroom velger du File og Export…, og deretter kan du velge plassering, filformat, kvalitet og mye annet før du lagrer en ny versjon av bildet. I Elements og Photoshop klikker du på Open for å åpne bildet i programmets vanlige brukergrensesnitt, der du kan lagre det ved å velge File og Save As….

Kanskje du er interessert i...