drone

Kjenner du til reglene for droner?

Droner synker i pris, men det er massevis av forbud som du kan fly rett inn i. Dette er forbud som kan bety fengselsstraff. En drone regnes som et ubemannet luftfartøy, og avhengig av type operasjoner kan det være krav til tillatelse fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet.

6. oktober 2014

Som eier av en drone er man forpliktet til å sette seg inn i reglene, og det er faktisk en god del av dem. Du kan f.eks. ikke fly med droner innenfor en avstand av fem kilometer fra en flyplass, ifølge internasjonale regler for lufttrafikk. Her har vi samlet de generelle reglene som gjelder for privat flyvning for droner som veier under 7,0 kilo:

• Minimum avstand til alle flyplasser: 5 kilometer. • Minimum avstand til befolkning:150 meter. • Flygninger i nærheten av ulykkes- eller skadested hvor nødetater er i arbeid, vil normalt kreve tillatelse fra lokal innsatsleder. Det må utvises særlig aktsomhet slik at annen lufttrafikk som for eksempel luftambulanse og politihelikopter, ikke hindres. • Maksimum flyhøyde: 125 meter. • Det skal tegnes ansvarsforsikring for ubemannede luftfartøy uansett startvekt.

Unngå fengsel Det følger av straffelovens § 148 at den som volder en luftfartsulykke hvor tap av menneskeliv eller utstrakt ødeleggelse av fremmed eiendom lett kan forårsakes, eller medvirker til dette, kan straffes med 2 til 21 års fengsel.

Skal du ta bilder fra dronen, kan det også være krav til tillatelse fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Det kan også være nødvendig å søke om tillatelse fra grunneier samt tillatelse fra kommunen i tilknytning til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Det er heller ikke lov å fly over andre mennesker.

Man kan se de spesifikke reglene hos Luftfartstilsynet ved å klikke her

Kanskje du er interessert i...