Ekstra søker på Nikon

Hvis det er opp til Nikon, er ikke én søker på et speilreflekskamera nok. Det tyder i hvert fall en ny patentansøknad i på.

22. juli 2008

Produsenten vil plassere et lite video kamera på kamerahuset. Videokameraet leverer et søkerbilde som tilsvarer en brennvidde på 35 mm. Videokameraet viser hva som foregår rundt det bildeutsnittet man har valgt med objektivet. På denne måten opprettholdes både et snevert og et bredt synsfelt samtidig. I søkerbildet vises det et felt som angir den aktuelle brennvidden.

I tillegg kan det elektroniske displayet forstørre det elektroniske søkerbildet ved hjelp av enten optisk eller digital zoom. Det fremgår av patentsøk naden at Nikon i spesielt stor grad har hatt sports fotografering av for eksempel fotball i tankene, da de tenkte ut denne nye og spennende teknologien.

Lenke

www.nikon.no

Kanskje du er interessert i...