Bli raskere med tastatursnarveier

Vi har samlet de viktigste tastatursnarveiene til Photoshop, Lightroom, Elements, Mac OS og Windows, så arbeidet ditt med bilder blir enda mer effektivt.

15. mars 2016

Bildebehandlingen din blir langt mer effektiv, når du bruker tastatursnarveier i stedet for å flytte musen for å rote rundt i menyer. Her får du de viktigste snarveiene til Photoshop og Photoshop Elements, Lightroom og Windows. Snarveiene til bildebehandlingsprogrammene kan også brukes på Mac. Her må du bare bruke tasten cmd i stedet for Ctrl.


Tastatursnarveier Photoshop/Photoshop Elements

Ctrl + L = åpner Levels 

Ctrl + U = åpner Hue/Saturation 

Ctrl + 1 = zoomer inn bildet til 100 prosent 

Ctrl + 0 = viser hele bildet på skjermen 

Ctrl + J = kopierer det aktuelle laget 

Ctrl + D = fjerner en markering 

D = velger svart som forgrunnsfarge og hvit som bakgrunnsfarge 

X = bytter om på forgrunnsfarge og bakgrunnsfarge 

Alt + høyreklikk + dra opp eller ned med musen = endrer penselens hardhet 

Alt + høyreklikk + dra til sidene med musen = endrer penselens størrelse

Tastatursnarveier Lightroom

G = viser miniatyrer i modulen Library 

F = viser bildet i fullskjerm 

D = åpner modulen Develop 

R = aktiverer beskjæringsværktøyet 

M = aktiverer Graduated Filter i modulen Develop 

K = Aktiver Adjustment Brush i modulen Develop 

Z = se det valgte bildet i 100 prosent, trykk Z igjen for å zoome ut

Tastatursnarveier Windows

Windows-tast + E = Åpner Stifinner 

Windows-tast + M = Minimerer alle vinduer 

Alt + Tab = skifter mellom åpne programmer 

Alt + F4 = lukker det aktuelle programmet

Tastatursnarveier Mac OS X

cmd + M = minimerer det aktuelle vinduet 

cmd + W = lukker det aktuelle dokumentet 

cmd + Q = lukker det aktuelle programmet 

cmd + Tab = skifter mellom de åpne programmene

Kanskje du er interessert i...