Landskapsbilde justert i Lightroom

Slik fikk vi landskapsbildet til å stråle i Lightroom

Hard kontrast, feil farger og et matt uttrykk er vanlige utfordringer i landskapsbilder, men med noen få triks i Lightroom blåser du liv i dem igjen. Se hvordan vi forbedrer bildet vårt.

30. desember 2021 av Kristoffer Engbo

Når du justerer landskapsbilder, er det en rekke justeringer i bildebehandlingen som nesten garantert vil gjøre dem flottere. Her viser vi hvordan vi gjorde landskapsbildet flottere med noen få steg i Lightroom.

Du kan bruke de samme justeringene på veldig mange av landskapsbildene dine, men verdiene kommer helt an på bildet. Følg derfor godt med på bildet når du justerer, og stopp når justeringen ser bra ut.

>Les også: Fem tips til bedre landskapsbilder

1. Vi fikset på lys og kontrast

I sollys blir det store forskjeller på skygger og høylys, og det har vi jevnet ut ved å flytte skyveknappen Shadows mot høyre og Highlights mot venstre. Det lysner skyggene og gjør de lyse områdene mørkere.

Justeringen resulterer imidlertid i et matt uttrykk, så vi økte kontrasten med Contrast, Clarity og Dehaze og lysnet i tillegg bildet litt ved å flytte Exposure litt til høyre.

Justering av lys i Lightroom

Justeringen av lys og kontrast har gitt oss flere detaljer i forgrunnen og i de lyse områdene i fossen.

2. Vi justerte fargene

Vi økte fargemetningen litt ved å flytte Vibrance mot høyre. De grønne fargetonene er blitt litt for gulaktige, og derfor har vi i panelet HSL/Color valgt Hue og flyttet skyveknappen Green mot høyre slik at de grønne fargetonene blir litt kjøligere.

Justering av farger i Lightroom

Fargene er blitt kraftigere, og vi har gjort de grønne fargetonene kjøligere.

3. Vi malte justeringer på bildet

Områder som ligger i skygge, blir kjøligere enn områder i sollys. I bildet vårt har det ført til at det store området i skyggen i forgrunnen er blitt veldig blåaktig.

Med en pensel kan vi male en varmere fargetone på området. Det gjør vi ved å klikke på Masking øverst i panelet på høyre side og velge Brush. Her justerer vi Size slik at penselstørrelsen passer til det området vi vil male i, og så setter vi Feather til 80 for å få en myk overgang.

>Se hvordan du bruker de nye funksjonene i Lightroom

Deretter flyttet vi Temp mot høyre for å få en varmere fargetone, og så malte vi på bildet. Deretter finjusterte vi Temp til det så bra ut. Vi lysnet også området ved å flytte Exposure litt mot høyre, før vi klikket på Done.

Justering av skygger i Lightroom

Det mørke området i forgrunnen er gjort varmere og lysere uten at resten av bildet ble påvirket.

4. Vi utførte de siste justeringene

Til slutt økte vi skarpheten ved å flytte Amount i panelet Detail mot høyre. Husk å zoome inn til 100 prosent når du justerer skarpheten. Da ser du effekten mye bedre.

Vi korrigerte også objektivfeil i panelet Lens Corrections, hvor vi markerte Remove Chromatic Aberration og Enable Profile Corrections. Her finner Lightroom selv ut hvilket objektiv som er brukt, og fikser automatisk for eksempel mørke hjørner.

Justering av objektivfeil i Lightroom

Med Lens Correction blir det fikset på fortegning, som kan gi buede linjer, og vignettering, hvor hjørnene er litt mørkere enn midten.

Kanskje du er interessert i...