Nærbilde av kamera sett ovenfra
© Shutterstock

Auto-ISO på vei med smart funksjon

Når lyset skifter raskt kan kameraets automatiske ISO-innstilling redde mange bilder, men dessverre kan funksjonen også ofte bli lurt. Unngå dette ved å bruke denne teknikken som gir deg full kontroll over bildet.

Auto-ISO er et veldig godt verktøy, og i de aller fleste tilfeller vil vi anbefale deg å bruke det, og da spesielt ved skiftende lysforhold.

Den kan imidlertid gi dårlige resultater i enkelte situasjoner, og disse forteller vi deg om i denne artikkelen i tillegg til å gi deg løsningen på problemet. 

Du kan aktivere Auto-ISO i et av kameraets halvautomatiske programmer, for eksempel blender- og lukkerprioritet, eller i programmet P og det manuelle programmet M. 

På blenderprioritet velger du for eksempel blenderen mens kameraet justerer lukkertiden, og på lukkerprioritet velger du derimot lukkertiden mens kameraet automatisk velger blenderen. Vanligvis er ISO-verdien satt til Auto i begge programmene. 

Se også Videoer i Kameraskolen

Her fungerer ikke Auto-ISO

Når du bruker Auto-ISO er det flere situasjoner der kameraets automatiske lysmåling av motivet kan bli lurt, og resultatet blir enten et for lyst eller for mørkt bilde. 

Det kalles også et overeksponert eller undereksponert bilde, og det kan være frustrerende å se at kameraet velger svært høye ISO-verdier på Auto ISO når du for eksempel ønsker å ta et bilde i silhuett. 

På samme måte kan ISO-verdien også bli altfor lav, og det skjer ofte i motlys der det kraftige sollyset forvirrer lysmålingen i kameraet. 

Borgruin på en bakketopp

Dette bildet kunne vi bare ta i motlys, så vi brukte Auto-ISO og programmet med lukkerprioritet sammen med eksponeringstrinn minus én for å unngå at himmelen brant ut. 

© Holger Svend Anderson

Funksjonen som redder bildet

Løsningen på problemet er blenderkompensasjon, og på noen kameraer, blant annet flere Fujifilm- og Sony-kameraer, har den sitt eget hjul på kameraet. 

Funksjonen har vanligvis tall fra minus tre til pluss tre og fungerer slik at minusverdier forteller kameraet at bildet skal være mørkere, mens plussverdier gjør bildene lysere. 

Vil du ta et portrettbilde i motlys og kameraet viser en mørk modell, trenger du bare justere eksponeringskompensasjonen til for eksempel pluss én eller pluss to, så justerer kameraet automatisk bildet henholdsvis ett og to trinn lysere ved å stille inn ISO og enten blenderåpning eller lukkertid.

På denne måten blir det både raskere og enklere å få flotte eksponeringer når det bare er eksponeringskompensasjonen du som fotograf må konsentrere deg om, og du slipper mange bomskudd.  

Hvis kameraet ditt ikke har et eget hjul til eksponeringskompensasjon, kan du som regel stille inn hjulet på baksiden av kameraet til å oppfylle funksjonen.

Les også Spar tid som fotograf

Kanskje du er interessert i...