Melkeveien fotografert på høy ISO-verdi

Til bilder av stjernehimmelen må du ofte øke ISO-verdien i kameraet skikkelig for å unngå at stjernene trekker striper ved for lange lukkertider.

© Shutterstock

Forstå kameraets ISO: 6 ting du ikke visste om ISO

ISO-verdien kan være helt avgjørende for om du får et bra eller dårlig bilde. Her er seks ting som lærer deg mer om ISO.

Sammen med blenderåpning og lukkertid avgjør ISO-verdien i kameraet hvordan eksponeringen blir og dermed hvor mørkt eller lyst bildet ditt blir. ISO bestemmer hvor mye signalet fra bildebrikken i kameraet forsterkes. 

Med en høy ISO-verdi forsterkes lyset, grovt sagt, slik at du kan bruke kortere lukkertider. Det er blant annet en fordel hvis du fotograferer håndholdt i svakt lys, der lange lukkertider vil gi ristede bilder.

Du kan overlate ISO-innstillingen til kameraet eller stille den inn manuelt selv, og da er det en fordel å vite hvordan ISO i fotografering fungerer. 

Her er seks ting du sikkert ikke visste om ISO i kameraet ditt:

1. Alle kameraer har en favoritt-ISO-verdi
2. Høy ISO-verdi forsterker signalet
3. Bakgrunnsstøy gir korn i bildet på høy ISO-verdi
4. Store bildebrikker gir mindre støy
5. ISO kan også dempes
6. Ekstreme verdier sprenger skalaen

1. Alle kameraer har en optimal ISO-verdi

Kameraet ditt har en såkalt base-ISO, hvor bildebrikken yter optimalt, og du får den beste kvaliteten. Her er det ikke nødvendig å forsterke eller dempe signalet.

I system- og speilreflekskameraer er det typisk ISO 100 eller 200, mens det ofte er en noe lavere verdi, for eksempel ISO 20, i mobiltelefoner.

2. Høy ISO-verdi forsterker signalet

Når du velger en høyere verdi enn kameraets base-ISO, forsterkes signalet fra bildebrikken.

I realiteten tar kameraet altså et undereksponert bilde som så blir forsterket. For hver gang ISO-verdien fordobles, øker forsterkningen med ett eksponeringstrinn.

Hvis kameraet har en base-ISO på 100, og så øker du ISO-verdien til ISO 800, tar du egentlig et mørkt bilde hvor forsterkningen økes med tre trinn – ett trinn fra ISO 100 til 200, ett trinn fra ISO 200 til 400 og til slutt ett trinn fra ISO 400 til 800.

I stedet for å få en lukkertid på 1/30 sekund kan du altså fotografere på 1/250 sekund hvis blenderen ikke endres.

For hver gang du fordobler ISO-verdien, kan du nemlig halvere lukkertiden.

> Les mer om teknikken bak ISO her

3. Bakgrunnsstøy resulterer i korn i bildet ved høye ISO-verdier

Ulempen med å øke ISO-verdien er at du ikke bare forsterker det lyset som har truffet bildebrikken, men også bakgrunnsstøyen.

All elektronikk skaper litt støy. Du har kanskje merket det fra stereoanlegget, hvor du kan høre litt støy hvis drar opp volumet uten å spille musikk.

Ved base-ISO er det så mye lys at det overdøver bakgrunnstøyen, men når man undereksponerer, kommer det ikke inn så mye lys til bildebrikken, så forholdsmessig tar støyen mer plass.

Når man så forsterker signalet, blir også støyen forsterket, og dette kan du se som korn i bildet. Og jo høyere ISO-verdien er, desto mer støy får du i bildet ditt.

bilde ISO 100 vs. ISO 800

På ISO 100 er det rikelig med lys, som her er vist i blått, slik at lyset overdøver støyen. Når du velger ISO 800, er eksponeringen (EV) tre trinn mindre, men støyen tar like mye plass. På høy ISO-verdi forsterkes begge deler for å gi samme lys som på ISO 100, og da tar støyen mer plass.

© Digital FOTO

4. Store bildebrikker gir mindre støy

Bildebrikkens størrelse er avgjørende for hvor mye støy du får i bildene dine på høy ISO-verdi.

Har bildebrikken et stort areal, vil de enkelte pikslene være større enn på en mindre bildebrikke med samme oppløsning.

Dermed får hver piksel mer lys, noe som bidrar til å overdøve bakgrunnsstøyen. 

Derfor vil kameraer med f.eks. store fullformatbrikker vanligvis ha mye mindre støy enn f.eks. et lite kompaktkamera på samme ISO-verdi.

5. ISO kan også dempes

På samme måte som kameraet kan forsterke signalet, kan man på mange kameraer velge en lavere ISO-verdi enn base-ISO, for eksempel ISO 50, der signalet dempes. De veldig lave ISO-verdiene kan f.eks. hete Lo 1, Lo 2 og Lo 3.

Her tar kameraet et overeksponert bilde som gjøres mørkere i kameraet.

Det kan blant annet påvirke kontrasten negativt, og det er grenser for hvor langt kameraet kan senke ISO-verdien.

Når det faktiske bildet overeksponeres, vil det raskt dukke opp områder som brenner ut til helt hvitt, og her kan ikke kameraet hente frem detaljer ved å dempe bildet.

Kan du leve med dette, gir imidlertid de ekstra lave ISO-verdiene deg mulighet til å fotografere med lengre lukkertider uten ND-filter. 

Det er en fordel i solskinn, der du for eksempel vil la den lange lukkertiden gjøre at folk i bevegelse ikke er synlige i bildene, eller hvis du vil ha en silkemyk havoverflate. 

Vi anbefaler at du holder deg til laveste base-ISO og bruker ND-filter for å få optimal bildekvalitet.

6. Ekstreme verdier sprenger skalaen

Mange kameraer kan ta bilder på ekstremt høye ISO-verdier. Sony A7S III kan f.eks. utvides til ISO 409 600, og Nikon har laget speilreflekser med ISO-verdier på helt opptil ISO 3 280 000. På så høye verdier er bildene faktisk ubrukelige og kan til nød brukes som dokumentasjon. Støynivået er ekstremt.

De utvidede ISO-verdiene blir ofte kalt Hi 1, Hi 2 eller Hi 3 i stedet for selve ISO-verdien.

Dette skyldes at de ikke oppfyller spesifikasjonene for ISO, men kan være litt over- eller undereksponerte i forhold til det som er standarden.

I de nyeste kameraene ser du at grensen vanligvis går ved ISO 51 200, ISO 102 400 eller 204 800, og selv her må du ikke være for kritisk når det gjelder bildekvaliteten.

Kanskje du er interessert i...