Tåkelandskap.

Riktig eksponering gir god balanse mellom de mørke og de lyse områdene i bildet.

© Shutterstock

Slik får du perfekt eksponering hver gang

Generelt er det tre innstillinger som alle fotografer må kjenne til. Dette er blenderåpning, lukkertid og ISO. Her kan du lese om hvordan disse tre faktorene påvirker eksponeringen og hvordan du sikrer deg perfekte bilder hver gang du fotograferer.

Når du trykker på utløserknappen for å ta et bilde, settes eksponeringen i gang.

Eksponeringen er mengden lys per enhetsareal som rekker å treffe overflaten til den elektroniske bildebrikken.

Avhengig av hvordan du har stilt inn kameraet ditt, kan det gjøres både bra og dårlig – og her handler det grunnleggende om å få et godt belyst motiv.

For at bildet skal bli godt opplyst eller godt eksponert kreves det en fin balanse mellom blenderåpning, lukkertid og ISO

Derfor er det utrolig viktig å kjenne til disse tre innstillingene som fotograf. 

I denne artikkelen kan du lese om følgende: 

By med store kontrastforskjeller.

Et godt eksponert bilde har tydelige detaljer i både de lyseste og mørkeste områdene.

© Shutterstock

Slik påvirkes eksponeringen av kamerainnstillingene dine

Det er tre innstillinger du kan justere når du vil påvirke eksponeringen til å bli lysere eller mørkere. 

Det er lukkertid, blenderåpning og ISO. 

Hvis et bilde er for lyst eller for mørkt, kan du endre på en av disse tre innstillingene. Da vil bildet bli godt eksponert hvis du justerer riktig. 

Men det er ikke helt likegyldig hvilken av dem du endrer siden lukkertiden kan bety at motivet blir uskarpt, blenderen avgjør hvor stor dybdeskarpheten er, mens ISO vil avgjøre hvor mye støy det er i det ferdige bildet.

Du må også være klar over at de tre innstillingene påvirker hverandre. 

Hvis du for eksempel endrer lukkertiden to trinn, må du deretter justere en av de to andre innstillingene to trinn for å få samme eksponering.

> Les også: Få kontroll over kameraet med de halvautomatiske programmene

Isflak i solnedgangen.

Hvert motiv er forskjellig, og derfor er det ikke én innstilling som dekker alt – og det gjør at du må forstå forholdet mellom blenderåpning, lukkertid og ISO.

© Shutterstock

Få kontroll over forholdet mellom lukkertid,  blenderåpning og ISO

Det å tilpasse det innbyrdes forholdet mellom blenderåpning, lukkertid og ISO kan, hvis man skal være litt pedagogisk, sammenlignes med å fylle en bøtte med vann fra en vannkran.

A) Blenderåpning

Blenderåpningen tilsvarer hvor mye du skrur opp vannkranen.

Hvis du skrur trykket høyt opp med en stor blenderåpning – det vil si et lavt blendertall – trenger du ikke la vannet renne så lenge, eller du kan fylle en større bøtte uten å bruke lenger tid.

B) Lukkertid

Lukkertiden tilsvarer hvor lenge du lar vannet renne fra vannkranen. 

Hvis du lar det renne lenge, kan du fylle en større bøtte, som tilsvarer å velge en lav ISO-verdi eller ha lavere vanntrykk med en liten blenderåpning, enn om du lar det renne en kort stund.

C) ISO

Størrelsen på bøtten representerer ISO. 

En liten bøtte tilsvarer en høy ISO-verdi. Da trenger ikke trykket fra vannkranen være så stort, og du trenger ikke la vannet renne så lenge. Jo større bøtten er, desto lavere er ISO-verdien.

> Les også: Slik bruker du ISO-innstillingene

Eksponering

A) Blenderåpningen tilsvarer hvor mye du skrur opp vannkranen. B) Lukkertiden tilsvarer hvor lenge du lar vannet renne fra vannkranen. C) Størrelsen på bøtten representerer ISO.

© Digital FOTO

Blenderen påvirker bakgrunnen

Hvis du endrer blenderverdien, påvirkes dybdeskarpheten og dermed hvordan bakgrunnsuskarpheten er i bildet ditt. 

Derfor må du prioritere om bakgrunnen skal være skarp med en liten blenderåpning som F11, eller uskarp med en stor som F2.8.

> Les også: Dette betyr blenderen på objektivet ditt

Portrett

Med en stor blenderåpning kan du sikre en fin bakgrunnsuskarphet.

© Shutterstock

Lukkertiden avgjør bevegelse i bildet

Når du endrer lukkertiden, vil motiver i bevegelse vises forskjellig. 

Lange lukkertider som 1/15 sekund vil gjøre motivet uskarpt, mens korte lukkertider som 1/1000 sekund vil fryse motivet.

> Les også: Slik fotograferer du byens skyline

Racing

Vil du fryse et motiv i bevegelse, må lukkertiden være rask og du må justere tilsvarende på blenderen og ISO for å få den perfekte eksponeringen.

© Shutterstock

ISO bestemmer kameraets lysfølsomhet

Den tredje innstillingene er ISO, som lar deg påvirke lysfølsomheten i kameraet. 

Hvis du skrur opp ISO, f.eks. til ISO 6400, vil du kunne fotografere med en raskere lukkertid eller mindre blenderåpning. 

Til gjengjeld må du leve med mer støy i bildet. 

Velger du lav ISO, f.eks. ISO 100, trenger du mye lys eller et stativ som sikrer deg skarpe bilder ved lang lukkertid.

> Les også: Slik fungerer eksponeringskompensasjonen i kameraet ditt

Storby i kveldslys

Ved dårlige lysforhold må du øke ISO for å få god eksponering.

© Shutterstock

Kanskje du er interessert i...