Når du fotograferer i motlys, kan eksponeringskompensasjonen hjelpe deg

I motlys kan eksponeringskompensasjon hjelpe til med å få lyset på plass.

© Sergey Causelove/Shutterstock

Slik fungerer eksponeringskompensasjon

Med eksponeringskompensasjon går det fort å styre eksponeringen på plass når lysmåleren sliter. Du kan nemlig både både øke og redusere lysmengden i bildet.

Kameraets eksponeringskompensasjon gir deg full kontrol over eksponeringen når du bruker de halvautomatiske programmene, som blender- og lukkertidsprioritet samt programmet P.

På blenderprioritet velger du blenderåpningen, mens kameraet justerer lukkertiden, og på lukkertidsprioritet velger kameraet blenderåpning når du har valgt en lukkertid.

Her kan du bruke eksponeringskompensasjon

Eksponeringskompensasjon er et opplagt valg hvis du fotograferer i motlys, eller hvis det er stor forskjell på lyse og mørke områder. 

Knipser du for eksempel med sentervektet lysmåling, kan lysmåleren få problemer i motlys, så himmelen blir for mørk eller lys. 

Eksponeringskompensasjonen gir deg muligheten til å kompensere for kameraets automatiske valg av blender eller lukkertid - og dermed gjøre bildet litt lysere eller mørkere. Det er enkelt og går fort.

Lys himmel

Den lyse himmelen kan by på problemer og gi en mørk forgrunn. Ekponeringskompensasjonen er til rask hjelp her.

© Vadim Georgiev/Shutterstock

Kom i gang med eksponeringskompensasjon

Ta et bilde og sjekk resultatet på kameraskjermen. Deretter justerer du hvis bildet er for mørkt eller lyst. Det krever bare et enkelt trykk på en knapp og litt justering på et innstillingshjul. 

Eksponeringskompensasjonen finnes som en selvstendig knapp på kameraet eller i menyen. 

Er det en knapp, er den enkelt å finne, den har symbolet +/-. Når knappen er trykket ned, stilles eksponeringskompensasjonen enten med hjul eller piltaster. Som regel har man tre eller fem eksponeringstrinn i begge retninger.

Eksponeringskompensasjon i Nikon-kamera

Her er eksponeringenskompensasjonen satt til +0,3.

© Nikon

En negativ verdi gjør bildet mørkere, mens en positiv verdi gjør bildet lysere. På motivprogrammer, og når du knipser manuelt, kan du ikke bruke eksponeringskompensasjon.

Man kan som regel stille eksponeringskompensasjonen i tredjedels blendertrinn, men ofte kan man endre det til halve trinn.

Les også: Slik fungerer bracketing i kameraet ditt

Kanskje du er interessert i...