Få styr på bildestøy i bildene

Å knipse brukbare bilder på ISO 25 600 hører ikke lenger til sjeldenhetene. Det skyldes blant annet kameraenes innebygde støyreduksjon. Her lærer du å bruke den riktig.

11. november 2015

De fleste gode kameraer gir mulighet for å velge kraftig støyreduksjon når du knipser på høy ISO. Forklaringen er at kombinasjonen av høy ISO og svakt lys lager den kraftigste bildestøyen. Tar støyreduksjonen for hardt i kan det gå ut over fine detaljer i bildet, som f.eks. detaljer i tøy og stjerner på nattehimmelen.

Hos Canon kan du slå funksjonen på eller av eller velge Auto, noe som aktiverer støyreduksjonen på eksponeringer lenger enn ett sekund. På de fleste andre kan du velge Høy, Lav, Normal eller Av. Bruk som utgangspunkt Auto eller Normal, ta et prøvebilde, og justér støyreduksjonen om nødvendig. Kanskje kan du få et enda bedre resultat ved å redusere ISO hvis det er mulig, da det er bedre å unngå bildestøy ved høy ISO enn å fjerne den i bildebehandlingen.

I Postkassen kan du finne tilsvarende spørsmål, og få avklaring på mange av dine fototekniske spørsmål.

Kanskje du er interessert i...