Kamera med programhjul
Sony A7 III

Programhjulet er det viktigste verktøyet du bør kjenne til på kameraet ditt. Her velger du programmet som passer til motivet ditt.

© Shutterstock

Få kontroll på programhjulet i kameraet ditt

Det mest iøynefallende innstillingshjulet på kameraet er programhjulet, som sitter øverst på kameraet. Dette hjulet bestemmer rett og slett hvordan kameraet skal oppføre seg. Her kan du lese hvordan du bruker programmene best mulig.

Kameraets ulike programmer kan fort bli forvirrende, og det er ikke alltid lett å vite når det ene programmet er bedre enn det andre.

Heldigvis kan vi hjelpe deg her, slik at du vet hvilke situasjoner du bør bruke de forskjellige programmene til.

De helautomatiske programmene

Ett av programmene på hjulet skiller seg ut – ofte med en grønn farge. Dette er det helautomatiske programmet, Auto. 

Her kan du bare trykke utløserknappen helt ned uten at du trenger å bekymre deg for valg av for eksempel blenderåpning og lukkertid. 

Det finnes også motivprogrammer som er tilpasset forskjellige forhold og motivtyper, for eksempel action (løpende mann) og makro (blomst). Også disse er helautomatiske.

De helautomatiske programmene har til felles at du ikke kan endre kameraets innstillingsvalg. 

> Les også: Fire gode grunner til ikke å bruke Auto-programmet 

Her kan du bruke Auto-programmet

Stort sett alle fotografer starter med å ta bilder på Auto, men de fleste finner også raskt ut at de kreative mulighetene er svært begrenset med dette programvalget.

Derfor er Auto-programmet best egnet for nybegynnerfotografer som foreløpig ikke forstår seg på det å prege eksponeringen selv med blender, lukkertid eller ISO-verdi.

Programmet kan også være det riktige valget hvis du som fotograf bare har brøkdelen av et sekund til å fange motivet ditt.  

Programhjul.

Bruk Auto-programmet hvis du er helt ny innenfor fotografering – eller hvis du må ta bildet ekstremt fort.

© Shutterstock

P-programmet

Program P er et halvautomatisk program som er bra hvis du ikke trenger en bestemt lukkertid eller blenderåpning.

Kameraet registrerer brennviddevalget ditt – og de aktuelle lysforholdene – og regner seg deretter frem til de beste innstillingene. 

Som et utgangspunkt bruker kameraet størst mulig blenderåpning. 

I motsetning til Auto-innstillingen har du mulighet til å justere blenderåpning, lukkertid og ISO-verdi samt bruke eksponeringskompensasjon.

> Les også: Slik bruker du P-programmet i kameraet ditt

Her kan du bruke program P

Hvis du begynner med å fotografere med Auto-programmet, er P-programmet et bra springbrett hvis du vil lære deg mer.

Program P gir deg for eksempel mulighet til å prege blitsstyrken, eksponeringskompensasjonen, ISO-verdien og hvitbalansen – og det er neste skritt i videreutviklingen av kameraforståelsen din.

Knapp for eksponeringskompensasjon

Du finner eksponeringskompensasjonen som en egen knapp på kameraet, i menyen eller som et innstillingshjul. Eksponeringskompensasjonen gir deg mulighet til å kompensere for kameraets automatiske valg av blender eller lukkertid – og dermed kan du raskt gjøre bildet litt lysere eller mørkere.

© Shutterstock

Blenderprioritet

Med det halvautomatiske programmet Blenderprioritet, A eller Av, er det du som styrer blenderen, mens kameraet velger en lukkertid som gir deg den beste eksponeringen. 

Det betyr at du kan påvirke dybdeskarpheten.

Jo større blenderåpningen er, desto mindre blir dybdeskarpheten. Blenderprioritet kan også brukes til å gi deg kortest mulig lukkertid ved å velge størst blender, for eksempel F3.5.

> Les også: Derfor bør du bruke blenderprioritet

Her kan du bruke blenderprioritet

Blenderprioritet er det beste programvalget i mange situasjoner, men programmet er spesielt bra når du tar portrettbilder og vil gjøre bakgrunnen mest mulig uskarp. 

Her bør du velge en stor blenderåpning.

Til landskap der du vil ha stor dybdeskarphet, vil en blenderåpning på rundt F8.0 være best, for det er her de fleste objektiver gir deg skarpest bilder.

Ørkenlandskap.

En tommelfingerregel tilsier at du bør velge en blender på rundt F8.0 når du fotograferer landskap og arkitektur og vil ha mange detaljer og stor dybdeskarphet. 

© Shutterstock

Lukkerprioritet 

Når du velger lukkerprioritet på programhjulet, bestemmer du lukkertiden selv, mens kameraet sørger for en passelig stor blenderåpning. 

Når lukkerprioritet er aktivert, kan du for eksempel styre om et motiv skal fryses med kort lukkertid eller om motivet skal ha bevegelsesuskarphet.

> Les også: Slik bruker du lukkerprioritet

Her kan du bruke lukkerprioritet

Lukkerprioritet er det riktige valget hvis du fotograferer action og sport.

En av de største fordelene er nemlig at du er herre over hvordan actionbilder skal gjøres uskarpe for å få riktig uttrykk av fart, for eksempel når du panorerer.

Motsatt kan du også fryse stupere, skateboardere eller noe annet med korte lukkertider.

BMX

Det perfekte actionbildet illustrerer både fart og dynamikk, og det får du hvis du velger riktig lukkertid. Lukkertiden må matche hastigheten til motivet.

© Shutterstock

M-programmet  

Velger du M på programhjulet, slår du av all automatikk, og du velger selv hvordan eksponeringen skal være ved å velge blender, ISO-verdi og lukkertid. 

På et speilreflekskamera kan du bruke eksponeringsmarkørene i søkeren til å følge med på om bildet blir over- eller undereksponert i forhold til kameraets egne valg. 

På et speilløst systemkamera kan du sjekke søkeren for å se hvordan eksponeringen faktisk blir. 

> Les også: Tre motiver du bør fotografere på manuelt program

Her kan du bruke M-programmet

Program M egner seg til erfarne fotografer eller fotografer som bare vil ha kontroll over alle faktorene som påvirker eksponeringen. 

Manuelt program vil ofte være det beste valget hvis du fotograferer fugler i flukt, ettersom de halvautomatiske programmene bare vil gi deg bilder av uskarpe silhuetter.

Med M-programmet slått på kan du både bestemme lukkertiden slik at fuglen fryses best mulig på bildet, og bestemme blenderåpningen slik at skarpheten blir liggende der du vil ha den.

Fugl i luften.

Velg bildeserie i kameraet når du fotograferer fugler. Det er best hvis kameraet kan ta mer enn seks bilder i sekundet, for det gir deg et passelig stort bildeutvalg du kan velge fra etterpå.

© Shutterstock

Kanskje du er interessert i...