Mountainbike Auto ISO

Lukkertiden er avgjørende når du skal fryse et raskt motiv. Auto-ISO kan hjelpe deg med å få perfekt lukkertid hver gang. 

© Taras Hipp/Shutterstock

Få riktig lukkertid med Auto-ISO

Når lysforholdene endrer seg, må du endre kamerainnstillingene for å få en optimal eksponering og ikke minst lukkertid. Da kan du bruke Auto-ISO for å sette grenser for lukkertiden, slik at du alltid får den beste løsningen.

Med programmene blenderprioritet, A eller Av, eller program P kan du bruke Auto-ISO for å bestemme hvor lang lukkertiden skal være, før kameraet velger en høyere ISO-verdi. 

Auto-ISO gjør at kameraet justerer ISO-verdien etter de andre innstillingene og det lyset du fotograferer i, og dermed får du en perfekt eksponering.  

Fotograferer du i sterk sol vil kameraet prioritere en lav ISO-verdi (og dermed høy bildekvalitet), og inne, i svakt lys, vil kameraet automatisk velge en høyere ISO-verdi. 

Kameraet kan treffe et valg lynraskt, men det er ikke sikkert at valget er det riktige. Fotograferer du et motiv i bevegelse, vil det være best å øke ISO-verdien og holde lukkertiden kort.

Dette kan Auto-ISO hjelpe deg med.

Høy eller lav ISO-verdi?

Generelt får du bedre bildekvalitet når du holder ISO-verdien lav. 

Ved landskapsfotografering kan du bevare en lav ISO-verdi ved å kompensere med en lang lukkertid og eventuelt sette kameraet på et stativ.

Med motiver i bevegelse er det god teknikk å fortelle kameraet at det skal bytte til en høyere ISO-verdi i stedet for å gå under for eksempel 1/1000 sekund. 

Dette gjør du ved å fotografere med Auto-ISO og stille inn den lengste akseptable lukkertiden. Da vil kameraet øke ISO-verdien når det er nødvendig, i stedet for å endre lukkertiden din. 

Du finner funksjonen i mange speilrefleks- og systemkameraer. 

Her kan du se hvordan du bruker funksjonen.

Auto ISO

Med Auto ISO kan du bestemme den korteste lukkertiden kameraet kan bruke. Du kan også sette grenser for hvor høyt opp ISO-verdien kan gå.

© Digital FOTO

Slik fungerer Auto-ISO

På bildet over er Auto-ISO satt til å øke ISO-verdien hvis lysforholdene gjør at kameraet vanligvis hadde valgt en lengre lukkertid enn 1/1000 sekund. Med andre ord har du fortalt kameraet at det aldri kan velge lukkertider som er lengre enn 1/1000 sekund.

På raske motiver må du akseptere den reduserte bildekvaliteten en høyere ISO-verdi gir.

På mange kameraer kan du velge hvilken ISO-verdi som er den høyeste akseptable. Ofte kan du fotografere på så høye ISO-verdier at bildekvaliteten blir uakseptabelt kornete.

Husk å endre innstillingene igjen hvis lysforholdene endrer deg markant. Dette gir deg den beste bildekvaliteten.

Et par kjappe tips om ISO

  • Fotograferer du under skiftende lysforhold og skal fange raske bevegelser setter du Auto-ISO til å endre seg allerede ved 1/1000 sekund.
  • Fotograferer du i svakt lys og og skal fange rolige bevegelser, setter du Auto-ISO til å øke ISO-verdien først ved lukkertider som er lengre enn for eksempel 1/100 sekund.

Les flere spørsmål og svar i bladet

Spørsmålet om hva lukkertid har med ISO-verdi å gjøre, kommer fra Postkassen i Digital FOTO nummer 7/2018.

Her svarer vi også på hvordan du får de beste HDR-bildene, hvordan du låser kameraet ditt og hvordan du skaper en stjerneeffekt.

Du får også svaret på hvordan du redder slettede bilder på et SD-kort. 

Hvis du ikke har lest bladet ennå (og vil ha svaret på spørsmålene over), kan du tegne et abonnement. Da får du umiddelbar tilgang til det aktuelle bladet og de ni foregående i magasin-appen vår, Wype. 

Kanskje du er interessert i...