Sunset spotmåling

Lysmålingsmedtoden spotmåling hjelper deg med for eksempel å få flotte silhuetter i motlys.

© Shutterstock

Lysmåling: Slik bruker du spotmåling

Lysmåleren i kameraet er i utgangspunktet satt til evaluerende eller matrixmåling, hvor lyset blir målt i hele bildet. Med spotmåling blir målingen innsnevret til et svært lite område midt i bildet. Dette gir deg ekstrem kontroll over lyset. Her kan du se hvor smart det er.

Lysmåling er essensielt for å få korrekt eksponering når du fotograferer. 

Som standard er kameraet ditt satt til å måle lyset i hele bildet. Dette kalles matrix- eller evaluerende måling. 

Dette fungerer godt i svært mange situasjoner, men i mer spesielle fotosituasjoner er du bedre stilt hvis lyset blir målt i et svært lite område, nemlig spotmåling.

Med spotmåling er måleområdet nede på tre til fem prosent av bildeflaten - altså måler du lyset i en svært liten del av bildet ditt. 

Spotmåling som lysmålingsmetode er altså svært nøyaktig og lar seg ikke påvirke av det omkringliggende lyset. Måleområdet vises typisk som en sirkel midt i kamerasøkeren.

Her kan du bruke spotmåling

Spotmålingen fungerer godt til motiver i motlys, hvor kameraets evaluerende lysmåling kan bli lurt av det kraftige lyset bak. 

Da vil kameraet undereksponere for det kraftige lyset, og du opplever at bildet ditt blir for mørkt – inkludert motivet du fotograferer. Med spotmåling på motivet kan du forsikre deg om at motivet blir eksponert korrekt. 

Er det store mørke områder, vil evaluerende lysmåling overeksponere bildet ditt på grunn av mørket. Dermed vil bildet ditt bli for lyst. 

Velg spotmåling i stedet og mål lyset på et sted i bildet med en mellomtone. 

Du kan altså selv velge hvor lysforholdene i bildet skal bli målt. Skal du fotografere månen, måler du midt på den for å få flere detaljer.

Moon spotmåling lysmåling

Skal du fotografere månen, er spotmåling ideelt for å måle lyset slik at du får detaljer i bildet. Velg sportmåling og mål lyset på månen. Med evaluerende måling vil kameraet overeksponere, og månen vil brenne ut.

© Shutterstock

Kom i gang med spotmåling

De fleste kameraer har en egen knapp for valg av lysmålingsmetode. Som regel har den fire hvite firkanter og en prikk i midten. 

På noen kameraer deler knappen plass med autofokusknappen. 

Trykk ned knappen og velg spotmåling med innstillingshjul eller piltaster. 

Alternativt velger du spotmåling i kameramenyen.

Spotmåling lysmåling  canon

Ikonet for spotmåling ses som en svart prikk i en firkant på skjermen eller i menyen.

© Canon

Rett midten av spotmålepunktet mot der du vil målet lyset i bildet. Noen profesjonelle kameramodeller kan la målepunktet følge fokuspunktet, men i de fleste kameraer måler kameraet lyset med utgangspunkt i det midterste fokuspunktet.

Hvis området du måler på,ikke skal være i midten, kan du kombinere det med bruk av eksponeringslås for å låse eksponeringen. 

Hold eksponeringslåsen inne, og etterkomponer motivet. Så tar du bildet. 

Det kan være nødvendig å bruke litt eksponeringskompensasjon for å få lyset perfekt.

> Få to numre av Digital FOTO sammen med en flott kikkert for bare 49 kroner. Les mer her.

Kanskje du er interessert i...