Når man skanner bilder blir f.eks. støv og korn veldig tydelige, men du kan enkelt fjerne dem i Photoshop.

© Shutterstock

Slik justerer du skannede bilder i Photoshop

I Photoshop kan du raskt rette dårlige farger, flekker fra støv og andre skavanker i de skannede bildene dine. Her er seks ting som alltid virker på både film- og papirbilder.

Ved å skanne de gamle analoge bildene dine kan du bevare dem for ettertiden og se dem på alle skjermene dine. Bildene har imidlertid ofte bruk for en rask tur i Photoshop, så farger og lys forbedres og du slipper å se for eksempel korn og flekker.

Under får du de seks funksjonene i Photoshop som gjør de skannede bildene dine enda bedre.

1. Fjern støvkornene

Helt små støvkorn blir tydelige når man skanner film, da bildene forstørres kraftig. Og på skannede papirbillder kan det også være flekker. De er heldigvis enkle å fjerne i Photoshop. Zoom først godt inn i bildet, så du tydeligere kan se flekkene.

Velg verktøyet Flekkreparasjonspensel, høyreklikk på bildet, og tilpaas Størrelse til flekkene. Sett Hardhet til omkring 70%. Markér Innholdstilpasset øverst, og klikk på hver flekk.

Du kan holde mellomromstasten nede og trekke deg rundt i bildet for å finne andre flekker.

Flekkreparasjonspensel i Photoshop

Photoshops Flekkreparasjonspensel gjemmer seg bak ikonet i den røde sirkelen. Du kan også bruke tastatursnarveien Shift + J, som du taster flere ganger, til verktøyet er valgt.

2. Demp støyen

Spesielt når du skanner filmbilder, kan det komme en del støy som ses som korn og eventuelt fargede flekker.

Korn fjerner du ved å velge Filter og Camera Raw-filter.... Dobbeltklikk på Zoomverktøyet for å zoome inn til 100 %. Under fanebladet Detaljer flytter du skyveknappen Lystetthet mot høyre til bildet ser fint ut.

Er det også fargede flekker, flytter du skyveknappen Farge mot høyre. Klikk på OK når du er tilfreds.

>Les også: 7 hemmeligheter som gjør deg raskere i Photoshop

3. Fiks fargene

Det kan lett komme fargestikk, som du fjerner ved å velge Fargebalanse i paletten Justeringer. Her kan du justere på de tre skyveknappene og f.eks. gjøre bildet varmere i tonene.

I rullemenyen ved Tone velger du om du vil jobbe i skygger, mellomtoner eller høylys. Ofte er det fint å bare justere i mellomtoner.

Fargebalanse i Photoshop

Velg Fargebalanse via ikonet med en vekt i paletten Justeringer på høyre side av Photoshops brukerflate.

4. Få lyset på plass

Juster lys og kontrast under Filter og Camera Raw-filter.... Her kan du justere på f.eks. Eksponering, Kontrast, Skygger og Høylys til lysforholdene fremstår best mulig.

Virker bildet litt matt selv om du har økt kontrasten, kan du bruke skyveknappen Klarhet til å øke mellomtonekontrasten.

> Les også: Photoshops 5 viktigste verktøy

5. Øk bildets skarphet

Trenger bildet litt skarphet, velger du Filter, Gjør Skarpere og Uskarp maske.... Sett Mengde forholdsvis høyt, f.eks. på 155, Radius omkring 1,2 og Terskelverdi på 1 eller 2.

>Les også: Få perfekte farger i bildet

Original skanning

Originalbildet er blitt veldig lyst og har grønt fargestikk. Dessuten er det flekker og støy i himmelen.

© Kristoffer Engbo
Justert bilde

Vi har justert lys og farger, fjernet flekker og støy samt økt skarpheten på skanningen av et negativ i Photoshop.

© Kristoffer Engbo

6. Fjern de stygge kantene

Det vil ofte være rester av bakgrunnen eller rammen i bildekantene. Bruk i så fall Beskjæringsverktøy til å beskjære bildet, så de ytterste kantene forsvinner helt.

Kanskje du er interessert i...