Trappen snor seg i en spiral

Fotografen bak dette bildet kjenner sin bildekomposisjon – de buktende linjene leder blikket til åpningen i trappen, som er plassert i det gylne snitt.

© Shutterstock

Det viktigste fotografen må vite om komposisjon

Det er kanskje ikke bildekomposisjon du tenker mest på når du er ute og fotograferer. Men du kan faktisk høyne nivået på bildene dine hvis du er bevisst på hvor i bildet du plasserer motivene dine.

5. august 2022 av Sarah Marie Winter

Når du tar et bilde, tar du også en rekke valg. Du velger kameraprogram, stiller inn ISO-verdi, blenderåpning, lukkertid og gjør kanskje andre innstillinger i kameraet ditt. 

Men du tar også – bevisst eller ubevisst – en rekke valg rundt komposisjonen av motivet ditt. 

Skal bildet tas i øyehøyde, nedenfra eller ovenfra? Skal det tas på kort eller lang avstand, og skal det zoomes inn eller ut for at motivet skal bli så bra som mulig?

Du tar altså en rekke komposisjonsmessige valg i jakten på det perfekte bildet. 

Hva er bildekomposisjon?

Bildekomposisjon er en betegnelse på hvordan et bilde blir bygd opp, slik at det presenterer motivet på best mulig måte. 

God komposisjon kjennetegnes ved at den leder øyet til det fotografen vil vise først, altså hovedmotivet. Den enkleste måten å gjøre det på, er å organisere elementene i bildet slik at de er behagelige og naturlige å se på. 

Det gir et balansert og harmonisk bilde som ofte fanger betrakterens blikk i lengre tid. Omvendt kan et bilde med en rotete eller lite gjennomtenkt komposisjon bety at betrakteren raskt mister interessen. 

Her går vi gjennom de grunnleggende komposisjonsreglene. Når du har lært dem bedre å kjenne, vil du raskt finne ut at de finnes overalt der du ferdes. Du vil også kunne se hvorfor noen bilder fungerer, mens andre virker nærmest uinteressante.

1. Symmetri i bildekomposisjonen
2. Ledende linjer i bildet
3. Beskjæring kan gi bedre komposisjon
4. Dybde i bildet
5. Innramming gir fokus i bildet ditt
6. Komplementærfarger
7. Det gylne snitt eller tredjedelsregelen

Bildekomposisjon Symmetri komplementærfarger oransje og blå
Symmetri

Her er det brukt to komposisjonsmessige grep – symmetri og komplementærfarger. Symmetrien leder blikket mot midten, mens de oransje og blå fargene skaper dynamikk i bildet.

© Shutterstock

1. Symmetri i bildekomposisjonen

Verden er full av både naturlige og menneskeskapte symmetriske former. 

Symmetri kan virkelig fange blikket, spesielt i situasjoner der det ikke forventes – for eksempel i en folkemengde. 

Du kan også bryte symmetrien, for eksempel ved å plassere en person foran en symmetrisk bygning og på denne måten skape spenning og et punkt som blikket kan fokusere på.

> Les også Bruk telen til landskapsbilder

2. Ledende linjer i bildet

Når vi ser på et bilde, blir blikket vårt naturlig tiltrukket av linjer.

Ved å tenke over og ta en aktiv beslutning om hvor du plasserer linjene i komposisjonen din, kan du trekke betrakteren inn i bildet enten mot hovedmotivet ditt eller på en «reise» gjennom bildet.

Det er mange forskjellige typer linjer som fungerer godt når du skal komponere bildet ditt, for eksempel rette linjer, diagonale linjer og buktende linjer – og alle kan brukes til å forsterke komposisjonen. 

Ledende linjer i bildet Komposisjon
Ledende linjer

Den svingete veien danner en ledende linje som tar betrakteren med på en «reise» gjennom bildet. Den lange lukkertiden har forvandlet bilen på veien til en lysende stripe som fremheves mellom de mørke bakkene. 

© Shutterstock

3. Beskjæring kan gi bedre komposisjon

Når et bilde ikke etterlater et inntrykk, er det ofte fordi hovedmotivet er så lite at det forsvinner i omgivelsene. 

Men mange bilder kan reddes ved å lage en tett beskjæring og dermed fjerne distraherende elementer i bakgrunnen og sørge for at hovedmotivet får betrakterens udelte oppmerksomhet. 

4. Dybde i bildet

Ingenting er verre enn et bilde som er like flatt som papiret det er trykt på.

Du kan skape dybde i et bilde ved å plassere elementer både i forgrunnen, mellomgrunnen og bakgrunnen.

Du kan for eksempel gi dimensjon til et bilde av en horisontlinje ved å inkludere båten i forgrunnen, båter og trær i mellomgrunnen eller sjøen og fjellene i bakgrunnen, som vist her. Samtidig vil betrakteren få et fokuspunkt.

Båt ligger i vannkanten mens sola går ned
Dybde

Ved å velge en beskjæring der båtene ligger i for- og mellomgrunnen, bidrar de til å lede blikket inn i bildet.

© Shutterstock

5. Innramming gir fokus i bildet ditt

Står du med et motiv som allerede er fotografert tusenvis av ganger, kan det være en god idé å ramme inn motivet med elementer du finner i nærheten og på denne måten skape et mer interessant bilde.

Både naturen og storbyen byr nemlig på perfekte rammer, for eksempel trær, porter og vinduer.

Når du plasserer disse elementene i ytterkantene av bildet ditt, bidrar du også til å isolere hovedmotivet fra omverdenen. Det gir et skarpere bilde der blikket naturlig blir trukket mot hovedmotivet.

Komposisjon – den kinesiske mur
Innramming

Den kinesiske muren er blitt fotografert utallige ganger, men ved å ramme inn motivet gjennom et vindu har fotografen skapt et unikt bilde. 

© Shutterstock

6. Komplementærfarger

Farger reagerer forskjellig avhengig av hvordan de settes sammen. Komplementærfarger er farger som står overfor hverandre i fargesirkelen. 

Eller sagt på en annen måte, farger som fremhever hverandre i en særlig grad. Hvis du har komplementærfarger i bildene dine, vil de bli mer energiske og dynamiske å se på. Et eksempel er røde tulipaner med grønne blader.

Komplementærfarger i bildekomposisjon
Fargesirkel

Komplementærfarger er de fargene som står overfor hverandre i fargesirkelen, for eksempel rød og grønn. Komplementærfarger fremhever hverandre i bildet ditt. 

7. Det gylne snitt eller tredjedelsregelen

Du har sikkert hørt folk snakke om det gylne snitt, og i fotografkretser blandes dette ofte sammen med tredjedelsregelen. 

I grove trekk er tredjedelsregelen en forenklet versjon av det gylne snitt. Det gylne snitt er en formel som deler opp en linje i to deler, for eksempel på tvers av et bilde. Del lengden eller høyden med 1,618 for å finne ut nøyaktig hvor snittet skal ligge.

Forenklet sagt kan du forestille deg to horisontale og to vertikale linjer som deler bildet i ni like store rektangler. 

Felles for begge reglene er at du må plassere de viktigste delene av motivet langs linjene eller i linjenes skjæringspunkter for å få bedre dynamikk i bildet ditt.

På noen kameraer kan du velge at rutenettet hele tiden skal vises på LCD-skjermen, slik at det blir enda enklere å huske dette når du fotograferer. 

> Les også Disse tingene slår vi alltid av i Photoshop

Bildekomposisjon innen fotografi
Tredjedelsregelen

Hvis du deler bildet ditt inn i ni like store felter og plasserer hovedmotivet ditt på linjenes skjæringspunkter, er du godt på vei til bedre dynamikk og komposisjon i bildet ditt. 

Kanskje du er interessert i...