God billedkomposition fotografi

Fotografen bak dette bildet kan sin bildekomposisjon – de snurrende linjene leder øyet til åpningen i trappen, som er plassert i det gylne snitt.

© Shutterstock

Det viktigste du må vite om komposisjon som fotograf

Det er kanskje ikke bildekomposisjon du tenker mest på når du er ute for å fotografere. Men faktisk kan du løfte bildene dine til nye høyder hvis du er bevisst på hvor i bildet du plasserer motivene dine.

21. mars 2018 av Sarah Marie Winter

Når du tar et bilde, treffer du en rekke valg. Du velger program i kameraet, justerer ISO-verdien, blenderåpningen og lukkertiden og gjør kanskje noen andre innstillinger i kameraet ditt. 

Men du treffer også – bevisst eller ubevisst - en rekke valg rundt komposisjonen av motivet ditt. 

Skal du ta bildet i øyehøyde, nedenfra eller ovenfra? Skal det tas på kort eller lang avstand, og skal det zoomes inn eller ut for å få motivet så godt som mulig?

Du tar altså en rekke komposisjonsmæssige valg i jakten på det perfekte bildet. 

Hva er bildekomposisjon?

Bildekomposisjon er en betegnelse for hvordan et bilde blir bygd opp slik at det presenterer motivet på en best mulig måte. 

En god komposisjon kjennetegnes av at den leder øyet til det fotografen vil vise først, altså hovedmotivet. Den enkleste måten å gjøre dette på er å arrangere bildeelementene slik at det er naturlig og behagelig å se på dem. 

Det gir et balansert og harmonisk bilde som ofte fanger blikket til den som ser på, lenge. Omvendt kan et bilde med rotete eller lite gjennomtenkt komposisjon gjøre at seeren fort mister interessen. 

Her går vi gjennom vi de grunnleggende komposisjonsreglene. Når du har blitt kjent med dem, vil du fort oppdage at de er overalt. Du vil også kunne se hvorfor noen bilder fungerer, mens andre virker nærmest likegyldige. 

Bildekomposisjon Symmetri komplementærfarger oransje og blå
Symmetri

Her er der brukt to komposisjonsmessige grep – symmetri og komplementærfarger. Symmetrien fører øyet mot midten, mens de oransje og blå fargene skaper dynamikk i bildet.

© Shutterstock

1. Symmetri i bildekomposisjonen

Verden er full av symmetriske former, både naturlige og menneskeskapte. 

Symmetri kan virkelig fange blikket, særlig i situasjoner der man ikke forventer det - for eksempel i en menneskemengde. 

Du kan også bryte symmetrien, for eksempel ved å plassere en person foran en helt symmetrisk bygning og på den måten skape spening og et punkt blikket kan fokusere på. 

2. Ledende linjer i fotografiet

Når vi ser på et bilde, blir blikket vårt naturlig dratt mot linjer. 

Ved å tenke over og ta en aktiv beslutning om hvor du plasserer linjene i komposisjonen din, kan du trekke seeren inn i bildet, enten mot hovedmotivet ditt eller på en "reise" gjennom bildet. 

Det er mange forskellige typer linjer som fungerer godt når du skal komponere bildet ditt, for eksempel rette linjer, diagonale linjer og buede linjer - og du kan bruke alle til å forsterke komposisjonen. 

Ledende linje i fotografi komposisjon
Ledende linjer

Den buktende veien skaper en ledende linje som tar med seeren med på en "reise" gjennom bildet. Den lange lukkertiden har forvandlet bilen på veien til en lysende stripe som viser seg mellom de mørke bakkene. 

© Shutterstock

3. Beskæring kan gi bedre komposisjon

Når et bilde ikke etterlater et inntrykk, er det ofte fordi hovedmotivet er så lite at det forsvinner mellom omgivelsene. 

Men det er mullig å redde mange bilder ved å beskjære tett og dermed fjerne bakgrunnsstøy og sørge for at hovedmotivet får seerens udelte oppmerksomhet. 

En kikkert kan hjelpe deg med å få øye på et spennende motiv - akkurat nå kan du få en kikkert med 2 utgaver av Digital FOTO for bare 49 kroner. Se mer her

4. Dybde i fotografiet

Ingenting er verre enn et bilde som er like flatt som papiret det er trykt på. 

Du kan skape dybde i et bilde ved å plassere elementer i både forgrunnen, mellomgrunnen og bakgrunnen. 

Dette vil for eksempel gi nye dimensjoner til et bilde av en horisontlinje, hvis du som her inkluderer båten i forgrunnen, båter og trær i mellomgrunnen eller sjøen og fjellene i bakgrunnen. Samtidig vil seeren få et fokuspunkt.

5. Innramming gir fokus i bildet ditt

Står du med et motiv som allerede er blitt fotografert tusenvis av ganger, kan det være en god idé å ramme inn motivet og på den måten skape et mer interessant bilde.

Både naturen og storbyen byr på perfekte rammer, for eksempel trær, porter og vinduer.

Når du plasserer disse elementene i kantene på bildet ditt, isolerer du også hovedmotivet fra omverdenen. Dette skaper et skarpere bilde der blikket naturlig blir trukket mot hovedmotivet.

Komposisjon - den kinesiske mur
Indramning

Den kinesiske mur er blitt fotografert utallige ganger, men ved å ramme inn motivet gjennom et vindu har fotografen skapt et unikt bilde. 

© Shutterstock

6. Komplementærfarger

Farger reagerer forskjellig på hvordan de blir satt sammen. Komplementærfarger er farger som står overfor hverandre i fargesirkelen. 

Eller sagt på en annen måte er det farger som framhever hverandre på en spesiell måte. Hvis du har med komplementærfarger i bildene dine, vil de bli mer energiske og dynamiske å se på. Et eksempel er røde tulipaner med grønne blader.

komplementærfarger i bildekomposisjon
Farvecirkel

Komplementærfarger er fargene som står overfor hverandre i fargesirkelen, for eksempel rød og grønn. Komplementærfarger framhever hverandre i bildet ditt. 

7. Det gylne snitt eller regelen om tredjedeler

Du har sikkert hørt snakk om det gylne snitt, og i fotografkretser blander man ofte dette sammen med regelen om tredjedeler. 

I grove trekk er tredjedelsregelen en forenklet versjon av det gylne snitt. Det gylne snitt er en formel som deler opp en linje, for eksempel på tvers av et bilde, i to deler. Del lengden eller høyden med 1,618 for å finne ut nøyaktig hvor snittet skal ligge.

I den forenklede versjonen skal du bare forestille deg to vannrette og to loddrette linjer som deler bildet i ni like store firkanter. 

Felles for begge reglene er at du skal plassere de viktigste delene av motivet langs linjene eller i krysningspunktene for å få bedre dynamikk i bildet ditt.

På noen kameraer kan du velge at rutenettet alltid skal være synlig på LCD-skjermen, slik at det blir enda enklere å huske når du fotograferer. 

Billedkomposition i fotografi
Reglen om tredjedele

Hvis du deler opp bildet ditt i ni store felt og plasserer hovedmotivet på krysningspnktene til linjene, er du godt på vei til bedre dynamikk og komposisjon i bildet ditt. 

Kanskje du er interessert i...