Mann med kamera og stort objektiv.

Når du vil ha full kontroll bør du velge manuelt program, men det kan være vanskelig å gå bort fra de automatiske og halvautomatiske programmene.

© Shutterstock

Slik unngår du problemer med manuelt program – og derfor bør du bruke det

Det finnes en rekke motiver som er vanskelige å fotografere og der de automatiske og halvautomatiske programmene gjør mer skade enn nytte. Derfor må du kunne ta full kontroll over eksponeringen selv, og det kan du med manuelt program.

Før eller siden vil de fleste fotograferer oppleve at kameraets automatiske eller halvautomatiske programmer ikke gir dem det ønskede resultatet når de fotograferer.

Som oftest vil det være dybdeskarpheten eller lukkertiden som blir helt feil til det motivet de skal ta bilde av.

Nedenfor får du forklaringen på hvorfor autoprogrammene ikke forstår situasjonene – men også hvordan du selv kan ta over styringen og ta gode bilder på manuelt program.

Dybdeskarpheten ligger feil

Når du tar bilder med kameraet på Auto, vil kameraet alltid prøve å prioritere lysmengden som treffer bildebrikken i kameraet.

Auto-funksjonen vet ikke hvilket motiv og uttrykk du vil ha.

På for eksempel et landskapsbilde vet ikke Auto hvilken dybdeskarphet og dermed blenderåpning du vil ha, og du risikerer fort å få for liten dybdeskarphet i bildet ditt.

Slik gjør du det med manuelt program

Velg M på programhjulet. Nå kan du velge blenderåpning og lukkertid selv og dermed velge dybdeskarpheten du vil ha.

Hvis for eksempel Auto velger en blender på F4.0 og en lukkertid på 1/300 sekund, kan du prøve F8.0 og 1/1000 sekund i stedet.

Men husk at når blenderen endres med to trinn i den ene retningen, må du endre lukkertiden to trinn i den andre retningen for å skape mer dybdeskarphet.

Dette er ofte et langt bedre utgangspunkt når du fotograferer landskap og vil ha detaljer i både forgrunn og bakgrunn.

De fleste objektiver tegner skarpest når du velger en blenderåpning mellom F8.0 og F11 – og derfor er ikke F16 nødvendigvis løsningen.

> Les også: Tre motiver du bør fotografere på manuelt program
Landskapsbilde med utydelig bakgrunn.

Når du fotograferer landskap på Auto, er det vanskelig å få skarphet i både forgrunn og bakgrunn.

© Shutterstock
© Shutterstock.com
Kort lukkertid og lengre lukkertid.

Bildet til venstre er tatt med en veldig kort lukkertid som fryser hele situasjonen og bakgrunnen ved sykkelrytteren. Derimot er bildet til høyre tatt med en lengre lukkertid – samtidig som fotografen panorerer med kameraet. Det skaper en uskarp bakgrunn bak sykkelrytteren, noe som gir et bedre inntrykk av fart.

© Shutterstock

Motiver med fart blir uskarpe

Når du tar bilder av fugler i flukt, idrett eller action, handler det om å vise fart, spenning og nerve, og det får du bare hvis du velger riktig lukkertid.

Når du bytter fra Auto til manuelt program, får du full kontroll og velger disse innstillingene selv. Auto vet jo ikke hvilken lukkertid som fryser nettopp ditt motiv.

På Auto kan du i mindre sterkt lys risikere å få et bilde der motivet ditt blir uskarpt fordi lukkertiden er for lang.

Slik gjør du det på manuelt program

Når du setter programhjulet til manuelt program, får du alle mulighetene du ikke hadde da du fotograferte på Auto.

Her kan du for eksempel velge en kort lukkertid som gjør det mulig å fryse motivet til perfeksjon, men du kan også velge en lang lukkertid hvis du vil ha bevegelsesuskarphet i bildet.

Bruk en kort lukkertid på rundt 1/2000 sekund hvis du for eksempel vil fryse en sykkelrytter, men vær klar til å øke lukkertiden ytterligere.

Den riktige lukkertiden finner du bare hvis du prøver deg frem, for den kommer an på hastigheten til motivet.

Derimot må du redusere lukkertiden til cirka 1/200 sekund hvis du vil ha en sykkelrytter med bevegelsesuskarphet.

> Les også:Slik fotograferer du solnedgangen

Kanskje du er interessert i...