Programhjul på manuelt program

M på programhjulet angir manuelt program, der du som fotograf stiller inn blenderåpning og lukkertid.

4 feil nybegynnere gjør med manuelt program

Med manuelt program på kameraet tar du selv kontroll over blender og lukkertid og unngår at kameraet blir lurt. Her hjelper vi deg med å ta de beste bildene.

Når du setter kameraet til helmanuelt program, risikerer du ikke at lysmåleren i kameraet blir lurt av for eksempel mørke eller lyse klær på personen du fotograferer eller at bilder som er tatt i samme lys, blir eksponert forskjellig.

I stedet stiller du inn en fast eksponering som passer til lyset som faller på motivet. Dette kan være en stor fordel hvis du jobber i lys som ikke stadig vekk endrer seg.

>Les også: Dette er de beste innstillingene til portretter

Det er imidlertid et par ting du bør være spesielt oppmerksom på når du bruker manuelt program, og her har vi samlet noen av de vanligste feilene.

1. Bruker Auto-ISO

Selv om du stiller inn blenderåpning og lukkertid selv, er det fortsatt kameraet som bestemmer hvor lyst eller mørkt bildet blir hvis ISO står på Auto. Her justerer kameraet nemlig bare på ISO-verdien for å endre eksponeringen.

I stedet bør du stille inn ISO-verdien manuelt. Da risikerer du ikke at eksponeringen endrer seg.

Auto-ISO kan imidlertid være velegnet i situasjoner der du vil ha en fast blender og lukkertid, men vil overlate eksponeringen til kameraet.

ISO-knapp på kamera

2. Stoler blindt på skjermen

Skjermen og søkeren er til veldig god hjelp når du fotograferer på manuelt program, men de kan også lure deg hvis de viser bildet som litt for mørkt eller lyst.

Ved å få opp et histogram på skjermen får du en grafisk oversikt over lysfordelingen i motivet. På den måten kan du enkelt se om områder brenner ut til hvitt eller gror igjen til sort. I denne videoen i Fordelssonen kan du se hvordan du bruker histogrammet.

På eksponeringsstreken i søkeren, som viser en null med negative tall på den ene siden og positive på den andre, kan du også få et inntrykk av eksponeringen. Hvis pilen peker på 0, har du truffet samme eksponering som den kameraet ville velge.

Søkerbilde i kamera

Histogrammet, som vi her ser nederst til venstre, får du vanligvis opp ved å trykke på Info- eller Disp.-knappen. Eksponeringsstreken vises nederst med en pil som angir hvor eksponeringen din ligger i forhold til den kameraet ville velge, som er verdien 0.

3. Bruker for lange lukkertider

Hvis bildet blir for mørkt og du allerede bruker største blenderåpning, kan du gjøre bildet lysere ved å velge en lengre lukkertid. Da risikerer du fort at lukkertiden blir så lang at bildene blir uskarpe. Følg derfor godt med på lukkertiden når du justerer.

Blir lukkertiden for lang, bør du i stedet justere eksponeringen ved å øke ISO-verdien.

>Les også: Dette betyr blenderverdiene på objektivet ditt

4. Fotograferer bare i jpeg

Hvis du ikke treffer en perfekt eksponering med manuelle innstillinger, kan du få dem helt på plass i bildebehandlingen. Med raw-filer har du langt bedre muligheter til å justere uten at det påvirker bildekvaliteten, enn med jpeg-bilder.

Derfor er det veldig lurt å fotografere i råformat i kameraet, noe du velger i menyen. Du kan eventuelt velge å lagre både jpeg- og raw-filer.

Kanskje du er interessert i...