Et objektiv


© Shutterstock

Autofokus-ordboken: Få kontroll på de viktigste begrepene

Lurer du på hva de forskjellige autofokusbegrepene betyr, bør du lese dette. Vi gir deg ordboken som forklarer alle de viktige begrepene.

4. desember 2019 av Jeppe Vestergaard

Autofokus har hjulpet utallige fotografer med å få skarpe bilder. Selv om autofokus er skapt for å hjelpe fotografene, er det ikke nødvendigvis helt enkelt å forstå.

Vi har laget en ordbok slik at du alltid kan slå opp ordene for de viktigste begrepene innen autofokus.

Her kan du lese om: 

Hva er et fokusområde?

Det finnes forskjellige autofokusområder i nyere kameraer. Kort fortalt er et fokusområde en større eller mindre samling fokuspunkter som kameraet stiller skarpt etter.

I prinsippet fungerer de forskjellige områdene på sammen måte. Kameraet stiller nemlig i utgangspunktet skarpt på motiver innenfor det valgte området som er nærmest kameraet.

Se forklaringen om de forskjellige fokusområdene under.

> Les også: Dette må autofokus kunne.

Enkelt fokusområde i et Sony kamera

I dette Sony A6400 har vi flyttet et enkelt fokuspunkt over på en bestemt del av motivet. 

© Digital FOTO

Fokusområdet Vidt

Velger du fokusområdet Vidt, bruker du alle kameraets fokuspunkter.

Det er en stor fordel å bruke Vidt hvis du bare har ett motiv i søkeren. Kommer det et annet motiv inn foran og dekker for motivet ditt, vil kameraet automatisk stille skarpt på det som er nærmest.

Fokusområdet er godt egnet for å fotografere motiver i bevegelse, men med få aktører som sjelden dekker for hverandre.

Sone

Velger du Sone som fokusområde, betyr det at du deler opp fokusområdene i kameraet i mindre grupper.

Hvor mange soner et kamera har, varierer med modell og merke. Noen kameraer har for eksempel tre soner og andre ni.

Sonene fungerer på samme måde som Vidt, da det stiller skarpt på motivene som er nærmest kameraet. I stedet for å bruke alle fokuspunktene leter kameraet utelukkende etter fokus innenfor sonen.

Det er en fordel å bruke Sone, da du kan flytte den raskere rundt i søkeren enn med for eksempel et enkelt fokuspunkt. Sone er også et forholdsvis stort fokusområde som derfor raskt stiller skarpt innenfor det valgte området. 

> Les også: Stor guide til sonefokus 

Midten

Velger du Midten, har du valgt det enkleste autofokusområdet i kameraet.

Det er en fast sone i midten av søkeren, og du kan ikke plassere det andre steder. Det gir deg den fordelen at du ikke flytter fokusområdet ved et uhell, og at kameraet utelukkende fokuserer her og ignorerer alt annet.

Fokusområdet er for godt egnet til for eksempel portrettbilder.

> Les alt om portrettfotografering her

Fleksibelt punkt

En fugl sitter på en gren

Med et lite, fleksibelt punkt kan du plassere autofokuspunktet ditt svært nøyaktig i søkeren. Det gjør at du for eksempel kan få denne fuglen i fokus selv om det er blader og grener som vil kunne forvirre autofokus.

© Shutterstock

Velger du Fleksibelt punkt, kan du flytte punktet ditt rundt i søkeren avhengig av hvor du vil legge fokus.

Ofte har du mulighet for å velge størrelsen på punktet ditt. Det fleksible punktet er ofte enten lite, middels stort eller stort.

Området fungerer godt for når du vil komponere bildet ditt med fokus på motiver som befinner seg andre steder enn i midten av søkeren.

Velger du et lite, fleksibelt punkt, har du mulighet for å stille skarpt på et svært nøyaktig område. Dette kan for eksempel være en fugl som er delvis dekket av grener.

Utvidet fleksibelt punkt

Et Utvidet fleksibelt punkt er et fokusområde som er veldig likt et vanlig Fleksibelt punkt.

Du kan fortsatt flytte punktet rundt i søkeren, men i stedet for bare å bruke det valgte punktet holder kameraet automatisk øye med punktene rett rundt.

Kameraet aktiverer støttepunktene hvis det sliter med å finne fokus i selve det valgte punktet.

Fordelen med området er at du kan bruke et svært lite punkt uten å risikere at kameraet ikke kan stille skarpt. Hvis et svært lite punkt er flyttet over på et ensfarget område uten kontrast, sliter det med å stille skarpt. Støttepunktene løser dette problemet, da det utvider punktet hvis det er nødvendig.

Målsøking

Målsøking må kombineres med et av de foregående fokusområdene.

Når du har valgt et fokusområde og kameraet har stilt autofokus på et motiv, vil det begynne å spore motivet ditt hvis det flytter på seg.

Sporingen virker også selv om motivet for eksempel flytter seg ut av de valgte punktene eller fokusområdet.

> Se videoen: Så rått er autofokus i Sony A9 II

En mann som surfer

Ved dette motivet vil det være et opplagt valg å bruke målsøking. Jo færre elementer og motiver du har i søkeren, desto enklere er det for kameraet ditt å spore motivet.

© Shutterstock

Hvilke typer autofokus finnes det?

I dag gir de fleste kameraer mulighet for å bruke minimum to typer autofokustyper. Den første er den klassiske, der kameraet stiller skarpt én gang og holder fokus fra det.

På den andre autofokustypen stiller kameraet skarpt fortløpende, så motiver som har flyttet seg, forblir skarpe.

Det imidlertid noen fordeler og ulemper med begge typene, og de ser vi på nå. 

Enkeltbilde autofokus

Denne type autofokus er den klassiske. Her stiller du fokus én gang. Det gjøres typisk ved å trykke utløseren halvveis ned og vente på at kameraet gir fra seg et lite pip når det har fokusert.

Når fokus først er stilt, tar ikke kameraet høyde for om motivet for eksempel har flyttet seg fram eller tilbake.

en hund løper etter en ball

Bruker du kontinuerlig autofokus, kan du få en sekvens av for eksempel en løpende hund, der alle bildene er skarpe selv om hunden løper i stor fart.

© Shutterstock

Kontinuerlig autofokus

Denne autofokustypen gjør at kameraet hele tiden sørger for at motivet i det valgte fokusområdet er skarpt.

Flytter motivet seg for eksempel fram eller tilbake innenfor fokusområdet, stiller kameraet skarpt hele tiden så lenge du har utløseren halvveis trykket ned.

Automatisk autofokus

Generelt bør du holde deg unna denne autofokustypen. Her prøver kameraet selv å vurdere når det skal bruke en av de to foregående typene.

Denne typen gir deg mer usikkerhet for om motivet ditt er i fokus. Velg i stedet hvilken type autofokus du trenger, selv.

> Les også: Slik bruker du kontinuerlig autofokus.

En hund med kjæledyrautofokus

Noen nye kameraer kan også fange opp og stille skarpt på øynene til et dyr. Som på bildet rammer kameraet inn øynene hvis det har registrert dem. Det samme skjer når du har stilt inn kameraet til mennesker i stedet for til kjæledyr.

© Shutterstock

De nye fokusmetodene

De siste årene har autofokus i kameraene blitt svært avansert. Kameraet fikser stort sett alt for deg.

Det nyeste er gjenkjennelse av både ansikt og øyne på motivene dine.

Øyefokus og ansiktsfokus

Med denne type autofokus sjekker kameraet bildet for øyne og ansikter. Finner det et øye, stiller kameraet skarpt på det. Kan det ikke finne et øye, leter kameraet etter et ansikt og stiller skarpt på det.

De to fokustypene fungerer samtidig med det valgte fokusområdet ditt. Derfor vil kameraet bare stille skarpt på øyne og ansikter som er innen det valgte fokusområdet ditt.

> Les også: Slik fungerer hybridfokus.

Kanskje du er interessert i...