Modell i område med optimalt fokus
© Shutterstock

Skarpe bilder: Selv når det må gå unna

Det kan være en stor hjelp med låst fokus, for da vet du at du alltid får skarpe bilder i et bestemt område. Dette er spesialt aktuelt når du tar gatebilder og må få gjort det fort.

Låst fokus gjør livet lettere

Dybdeskarphet er et begrep som brukes for å angi over hvor stor avstand et motiv vil bli gjengitt akseptabelt skarpt i.

Når du vet at et område alltid er i fokus, kan du ubekymret fyre løs, og det er praktisk når fotograferingen må gjøres ekstra raskt. Dermed er du også sikker på at gjenstander i bakgrunnen ikke forvirrer den vanlige autofokuseringen.

Begynn med å fokusere på området du vil fotografere, ved hjelp av autofokus. Dette kan for eksempel være på et fortau, og så slår du kameraet over på manuelt fokus etterpå.

Nå er fokusområdet låst til fortauet, og alt du fotograferer i det området, vil være i fokus. Du må bare ikke vri på fokusringen på objektivet, for da vil manuelt fokus endre seg.

> Les også: Slik fotograferer du med manuelt fokus.

Slik fungerer dybdeskarphet

Fotograferer du for eksempel med 35 mm og blender F8.0 tre meter unna, vil du få en dybdeskarphet på rundt 5,2 meter.

Det betyr at du har et område der alt er i fokus, og alt mellom nærgrensen og fjerngrensen din vil være skarpt.

I illustrasjonen under har vi prøvd å vise hvordan dybdeskarpheten kommer til uttrykk. Mannen står i fokusområdet, mens kvinnen står bak grensen og er derfor uskarp.

> Les også: Forstå dybdeskarphet på 5 minutter

låst fokus illustrasjon

Dybdeskarphetsområdet handler om at du har en sone med fokus (depth of field). Denne sonen ligger mellom nærgrensen (near limit) og fjerngrense (far limit.) Alt mellom disse vil være i fokus. Alt utenfor er dermed ikke i fokus.

© Shutterstock // Digital FOTO

Regn ut din optimale dybdeskarphet her

Kanskje du er interessert i...