Autofokus med ansiktsgjenkjenning

Noen kameraer kan kjenne igjen bestemte personer og sørge for å stille skarpt på dem.

© Shutterstock.com

Få full kontroll på kameraets fokusbegreper

Hybridfokus, tracking og fasedeteksjon er noen av begrepene produsentene bruker når de omtaler autofokus. Her forklarer vi ni viktige funksjoner i kameraets autofokus.

Kameraprodusentene jobber knallhardt for å forbedre autofokus i hver ny modell eller til med ny firmware de eksisterende kameraene.

Men hva betyr alle begrepene, og hvilken effekt har de på opptakene dine? Dette forteller vi deg under, hvor vi går gjennom de ni viktigste begrepene.

Abonnerer du, kan du gå inn i Fordelssonen og laste ned gratisguiden vår for å få mest mulig ut av fokuspunktene i kameraet. Last ned veiledningen her..

1. Fokuspunkter

Noen kameraer slår på stortromma og har flere tusen punkter som autofokus kan velge mellom og bruke til å spore et motiv.

Andre kameraer har for eksempel bare ni punkter, noe som begrenser kraftig hvor du kan stille skarpt i bildeflaten. Her er det en fordel med langt flere punkter. I praksis merker du imidlertid ikke stor forskjell på om man for eksempel har 400 eller 5000 punkter.

Det er langt viktigere hvor stort område av bildeflaten punktene dekker. På noen kameraer dekkes nesten hele bildeflaten så du kan bruke autofokus helt ute på siden av motivet.

> Les mer: Slik bruker du fokuspunktene i kameraet ditt

2. Fasedeteksjon

Speilreflekskameraer bruker en fokusteknologi som kalles fasedeteksjon. Ved hjelp av speil sendes deler av lyset til en fokusenhet som typisk sitter i nederst i kameraet. Den ser – via speilene – ut gjennom objektivet fra to vinkler.

Det tilsvarer måten vi bedømmer avstand med øynene våre. Systemet kan umiddelbart regne ut om fokus må flyttes nærmere eller lenger unna, og stiller derfor skarpt veldig fort. Imidlertid ligger ikke fokus alltid helt nøyaktig.

Mange kompaktkameraer og systemkameraer har i dag også fasedeteksjon som sitter rett på bildebrikken.

3. Kontrastdeteksjon

En annen autofokusteknologi er kontrastdeteksjon, hvor kameraet registerer hvor stor kontrasten er i fokusområdet ved å sjekke bildet direkte på kameraets bildebrikke.

Er kontrasten stor, er motivet i fokus. I motsetning til fasedeteksjon kan ikke kameraet regne ut om fokus må flyttes nærmere eller lenger bort, så derfor må det prøve seg fram ved å flytte fokus og sjekke kontrasten flere ganger til kontrasten er størst mulig.

Særlig tidligere kunne dette ta lang tid, men det er fortsatt ofte litt tregere enn fasedeteksjon. Til gjengjeld gir det veldig nøyaktig fokus.

4. Hybridfokus

Mange kameraer bruker i dag hybridfokus ved live view, hvor de både bruker fasedeteksjon og kontrastdeteksjon direkte på bildebrikken til å stille skarpt.

Når de to autofokusteknologier kombineres, får du en raskt og nøyaktig autofokus.

> Les mer: Slik fungerer hybridfokus

Sony Alpha7R IV

Sony Alpha7R IV har en hybridfokus bestående av 567 fasedetekterende fokuspunkter og 425 punkter med kontrastdeteksjon. Begge typer sitter direkte på bildebrikken.

© Sony

5. Ansiktsgjenkjenning

Når kameraprosessoren kan registrere ansikter i motiver, sørger det selv for å stille skarpt på dem og følge ansiktene når personene beveger seg.

Noen kameraer kan også kjenne igjen bestemte personer så det automatisk vil stille skarpt på for eksempel familiemedlemmer, selv om det er mange andre mennesker i motivene. 

> Les også: Slik tar du gode portrettbilder av familiemedlemmer og venner 

6. Øyegjenkjenning

Små fokusavvik blir avslørt nådeløst av kameraer med høy oppløsning, og med et objektiv med en stor blenderåpning blir toleransegrensene svært lave. Det gjør at for eksempel øyebryn kan være skarpe, mens selve øynene er uskarpe. Her er altså ikke ansiktsgjenkjenning nok.

Flere kameraer har i dag øyefokus som stiller skarpt på et øye og kan holde på fokus når personen beveger på seg. Kameraet legger typisk fokus på øyet som er nærmest, men på mange av dem kan du velge mellom høyre og venstre øye.

7. Følgefokus

I motsetning til engangsfokus, som stiller skarpt én gang og bevarer samme fokusavstand, hvis du for eksempel ta en serie med bilder, og så sørger følgefokus for å flytte fokus nærmere eller lenger bort hvis motivet eller fotografen beveger seg underveis. 

Følgefokus brukes altså til motiver i bevegelse.

> Les mer: Slik bruker du kontinuerlig autofokus

8. Fokus-tracking

Vanlig følgefokus jobber i grove trekk bare i én dimensjon, nemlig avstanden bort fra og mot kameraet.

Fokus-tracking, som også kaldes fokussporing eller 3D-fokus, bruker også følgefokus, men jobber i tre dimensjoner. 

Den kjenner igjen motivet og sørger for å følge det rundt i bilderammen og fortløpende justere fokus når for eksempel et dyr beveger seg fra venstre mot høyre eller opp og ned.

Ørn fanger fisk i vannet

Fokustracking er genialt for å holde skarpheten på for eksempel dyr som beveger seg rundt i hele bildeflaten.

© Shutterstock.com

9. Touch-fokus

Med denne funksjonen kan du trykke direkte på kameraets berøringsfølsomme lcd-skjerm for å plassere fokus, det er også enkelt og går raskt å velge fokusområde.

På flere kameraer med søker kan du også holde kameraet opp mot øyet, og så kan du flytte på fokuspunktet ved å trekke rundt med tommelfingeren på den avslåtte lcd-skjermen.

> Les mer: Det må autofokuset ditt kunne

Kanskje du er interessert i...