Lær teknikken bak ISO

Høye ISO-tall gir deg mulighet for å knipse under dårlige lysforhold. Funksjonen kan imidlertid mye mer enn det – du kan nemlig bruke ISO til å få nøyaktig den eksponeringen du ønsker. Men du må holde et øye med bildestøyen.

6. november 2015

I de fleste tilfeller justerer vi blender og lukkertid for å få den ønskede eksponeringen. Det finnes imidlertid en tredje mulighet. Ved å skru opp og ned på ISO-verdien kan du påvirke både lukkertid og blender. ISO styrer nemlig lysfølsomheten på sensoren og er dermed avgjørende for om man kan bruke en kort lukkertid i mørke.

I de analoge dagene var ISO eller ASA den indikatoren som fortalte hvor lysfølsom en film var. Jo lavere ISO-tall, jo lavere var lysfølsomheten. Man måtte derfor velge en film med et høyt tall hvis det skulle fotograferes under mørke lysforhold.

Ulempen var at film med høye ISO-tall var mer kornete enn dem med lave tall. Det er akkurat det samme som gjør seg gjeldende i digitalkameraer, hvor det er bildebrikkens lysfølsomhet som justeres i stedet for filmen. Her forsterkes signalet, noe som dessverre betyr at bakgrunnsstøy også forsterkes. Generelt kan man si at jo større sensor og jo færre piksler, jo bedre kontroll har kameraet på bildestøy.

I denne artikkelen går vi i dybden med hvordan du får det beste ut av ISO-innstillingen under forskjellige forhold.

Kanskje du er interessert i...