Lær teknikken bak autofokuspunkter

Kameraets autofokus er din tro tjener når du skal sikre at bildene dine skal stå knivskarpt. Auto-innstillingen er imidlertid ikke alltid det optimale valget, men tar du selv kontrollen får du bedre mulighet for å legge fokus helt presist.

30. desember 2015

Kameraet er som standard satt til automatisk fokusvalg, hvor alle fokuspunkter brukes. Det kan være fint i noen situasjoner, men som fotograf mister man styringen med hva det er som skal være knivskarpt i motivet. Heldigvis er det lett å skifte til en annen bruk av autofokuspunktene så man kan legge fokus på helt rett sted i bildeflaten – f.eks. hvis man kun vil bruke ett enkelt punkt til portretter. Kameraets autofokuspunkter kan overordnet deles opp i to typer. Viktigst er fokuspunktene av krysstypen, som både kan stille skarpt på loddrette og vannrette linjer. Det gjelder f.eks. fokuspunktet i midten. Disse punktene er derfor mest nøyaktige, mens de øvrige er mer simple og derfor mindre presise.

I denne artikkelen lærer du hvordan du bruker de forskjellige fokuspunktene best mulig og hvorfor det er viktig å bruke fokuspunktenes innstillinger i bestemte situasjoner.

Kanskje du er interessert i...