Perfekte farger på utskrifter fra Photoshop

Fargene på skjerm og utskrift er ikke alltid de samme, men med en smart funksjon kan du få Photoshop til å vise nyansene slik de vil se ut på utskriften, så du kan tilpasse fargene før du skriver ut.

5. mars 2014

En fotoskriver og en dataskjerm gjengir fargene i et bilde på hver sin måte. Skjermen er i utgangspunktet svart, og fargene dannes ved hjelp av lys, mens skriverens utgangspunkt er det hvite papiret, som fargene skal legges på. Det betyr at skriveren og skjermen ikke kan gjengi de samme fargenyansene. Derfor opplever man av og til at fargene på utskriften ikke matcher dem som er på skjermen.

Bildebehandler du i Photoshop, kan du imidlertid få programmet til å simulere de fargene skriveren kan gjengi, ved hjelp av en smart funksjon. Her velger du en profil som fulgte med skriverdriveren da du installerte den. Den inneholder opplysninger om skriveren og papirtypen, og så etterligner Photoshop de nyansene du vil få på utskriften. Dermed kan du raskt se om du bør justere farger og lys før du skriver ut. Her kan du se hvordan du bruker funksjonen.

Kanskje du er interessert i...